Representation türkçesi Representation nedir

 • Gösterme.
 • Gösterim.
 • Fikir belirtme.
 • Tasarım (fel.).
 • İşaret.
 • Bir şeyin biçimini zihinde canlandırma işi ya da tasarlanan biçim. önceki bir algının yeniden canlandırılması.
 • Tasarım.
 • Bir yöney, gerey ya da matematiksel işlerin belirli bir uzay, düzlem ya da konsayı dizgesi üzerinde aldığı sayısal, dizeysel biçim.
 • Piyes.
 • Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya alanlarında kullanılır.
 • Mümessillik.
 • Simge.
 • Tasvir.
 • Bir veri türünün, belli bir simgeler kümesi kullanılarak yazımı.
 • Görünge.
 • Oynama.
 • Sunma.
 • Simgeleme.
 • Betimleme.
 • Temsil.
 • Mümesillik.
 • Canlandırma.
 • Bir niceliği, bir dizgeyi ya da bir olayı simgelerle belirtme.
 • Oynama (rolünü).
 • Beyan.
 • Gösteriliş.
 • Sitem.
 • Oyun.
 • Sembol.
 • İbraz.
 • Temsilcilik.
 • Vekillik.

Representation ingilizcede ne demek, Representation nerede nasıl kullanılır?

Data representation code : Veri gösterim kodu.

Granger representation theorem : Granger temsil teoremi.

Positional representation system : Konumsal gösterim dizgesi. Bir gerçek sayının, bir damga takımı ile gösterildiği öyle bir sayılama dizgesi ki, her damganın getirdiği katkı, damganın değerine olduğu gibi, konumuna da bağlıdır.

Variable point representation system : Değişken ayrımlı gösterim dizgesi. Kök ayrımının, gereken konumda, bir özel damga ile deyimlendirilerek gösterildiği bir köksel sayılama dizgesi.

 

Wold representation theorem : Wold temsil teoremi.

Complementary representation : Tümler gösterim.

Binary coded decimal representation : Onlu sayamaklardan her birinin bir ikili sayıt ile gösterildiği bir ikili düğümlenmiş yazım. örn. 8-4-2-1 ağırlıklarını kullanan ikili düğümlenmiş onlu yazımda "yirmi üç" 0010 0011 ile gösterilir, bk. arı ikili sayılama dizgesi. İkili kodlu ondalık gösterim. İkili düğümlenmiş onlu yazım.

Coded representation : Kodlu gösterim. Bir veri öğesinin bir düğüm ile saptanan gösterimi ya da bir damganın bir düğümlenmiş damga takımı ile saptanan gösterimi. Şifreli gösterim. Düğümlenmiş gösterim.

Complemented representation : Tümler gösterim.

Decimal representation : Ondalık gösterim.

İngilizce Representation Türkçe anlamı, Representation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Representation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blur : Bulandırmak. Lekelenmek. Net görülmesini zorlaştırmak. Bulanıklık. Bulanmak. Flu yapmak. Lekelemek. Bulanıklaşmak. Bulaştırmak. Hayal meyal.

Device : Cihaz. İstence. İstek. Nişan. Arma. Plan. Nisan. Yol. Aparat. Araç.

Portraits : Vesikalık fotoğraf. Portreler. Portre.

Mandate : Emirname. Zorlamak. Manda altına koymak. Emir. Emretmek. Manda. Mazbata. Manda altına almak. Şart koşmak.

Example : İbret. Numune. Mesala. Misal. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da ayrılıp verilen küçük parça. Ders. Örnek. Kip.

 

Procuratorship : Vekalet.

Expostulations : İtiraz. Dostça uyarı. Uyarma. Eleştiri.

Content : Mutlu. Esas. Toplumsal olguların kurucu öğelerinin toplamı; bu olgulardaki gelişmelerle biçim değişikliklerinin belirleyici etkeni. Doyurmak. Mutlu etmek. Yığın iletişiminde kaynaktan alımcıya iletilen bilginin, iletinin taşıdığı duygu ve anlam yükü. Türetme veya birleştirme yolu ile kurulan bir kelimede, o kelimeyi oluşturan kök, ek gibi ögelerden her birinin yeni kelimeye getirdikleri anlam katkısı: ince/ince+lik, somur-/somur-t-/somur-t-kan; anla-/anla-t-/anla-t-ıl-a+bilmek; ayak+kabı, deve+dikeni hanım+eli vb. yukarıdaki kelimeleri oluşturan ögelerden her biri birer anlam yükü taşımaktadır. Doygun. Olumlu. Tatmin etmek.

Presentation : Doğum sırasında yavrunun apertura pelvis cranialise yaklaşım biçimi, fetal presentasyon, presentasyon. yavru enine veya uzunluğuna gelebilir. Geliş. Takdim. Bilgisayar, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Verilme. Sunuş. Takdim edilme. Armağan.

Preferment : Yükselme. Tercih etme. Atama. Tayin. Arz. Terfi.

Representation synonyms : unrealism, concrete representation, ecce homo, perceptual experience, cognitive content, psychosexuality, stage set, cutaway drawing, internal representation, station of the cross, mental object, mental representation, concretism, mental image, cutaway model, falsification, exemplar, animadvert, projection, nomogram, spectacle, picture, bywords, version, arousal, rubbing, legations, procuracy, imaginations, declaring, proxyship, envisagement, show.

Representation zıt anlamlı kelimeler, Representation kelime anlamı

Competition : Musabaka. Yarış. Yarışma. Rekabet. Atletizmin kapsamına giren tüm spor dallarında birinciliği elde etmek için yapılan yarışma. Tek ya da takımlar arasında yenişme amacıyla düzenlenen kılıçoyunu karşılaşmalarının tümüne verilen ad. Yarışım. Sınama. Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele. Deneme.

Inactivity : Hareketsizlik. Üşengeçlik. Avarelik. Tembellik. Etkisizlik. Durgunluk. Tesirsizlik.

Representation ingilizce tanımı, definition of Representation

Representation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of representing, in any sense of the verb. The act of re- presenting, or the state of being presented again. A new presentation. As, re-presentation of facts previously stated.