Resemblance point of view of meaning türkçesi Resemblance point of view of meaning nedir

  • Markaların anlamca birbirine benzer olma özelliği (manda-dombay gibi).
  • Anlam benzerliği.

Resemblance point of view of meaning ingilizcede ne demek, Resemblance point of view of meaning nerede nasıl kullanılır?

Resemblance : Andırış. Benzeme. Benzeşim. Benzerlik. Benzeyiş. Müşabehet.

Point : Tevcih etmek. Ferma yapmak (av köpeği). Noktalamak. Göstermek. Uç vermek. Fermaya oturmak. Sayı. Bitirmek. Çevirmek. Nokta.

Of : Karşı. Den. Yüzünden. Li. -den. -nin. -den övünerek bahsetmek. Hakkında. -li. -nın.

View : Görünüş. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Görüş. İncelemek. Değerlendirmek. Kanı. Bakmak. Görünüm. Muayene etmek. Gözetim.

Meaning : Gaye. Anlam. Meal. Kelimenin tek başına veya söz içindeki öteki ögeler ile bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biri: kestirmek ağaç kestirmek, kumaş kestirmek, bir şeyi tahmin edebilmek: işin sonunda nereye varacağını kestiremiyorum; birazcık uyumak: bir saat kadar kestirirsem kendimi toplayabilirim vb. Mana. İçerik. Değer. Niyetli. Anlamlı. Manalı.

From my point of view : Benim bakış açıma göre. Buradan bakınca. Benim açımdan. Benim görüşüme göre. Fikrimce. Benim durduğum yerden. Bana göre. Benim bakış açımdan. Bence.

From every point of view : Her bakımdan.

Point of view : Açı. Görüş noktası. Noktainazar. Görüş. Bakım. Cihet. Bakış açısı. Görüş açısı.