Rest nedir, Rest ne demek

Rest; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Rest anlamı, kısaca tanımı:

Rest çekmek : Oyuncu önündeki paranın tümünü ortaya koymak. herhangi bir konuda sert ve kesin olarak son sözü söylemek.

Resti görmek : İleri sürülen paranın miktarını kabul edip aynı miktarda parayı ortaya koymak.

Restitüsyon : Yeniden tasarımlama.

Restleşme : Restleşmek işi.

Restleşmek : Karşılıklı restini görmek. Karşı çıkmak.

Restoran : Lokanta.

Restorasyon : Yenileme.

Restore : "Eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna getirmek" anlamındaki restore etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.

Poker : Genellikle dört kişiyle ve otuz iki kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu.

Oyuncu : Herhangi bir oyunda oynayan kimse. Düzenci, hileci. Sinema, perde veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktris. Oyunu seven. Çok oyun yapan, oyundan oyuna geçen (kimse).

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Çıkış : Çıkma işi. Beklenilmeyen bir sırada yapılmış olan sert konuşma. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar. Çıktı. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. Yokuş. Çıkış belgesi. Mezuniyet, okul bitirme. Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı. Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta.

 

Karşı : Bulunan yere göre önde, ileride olan. İçin, hakkında. -e doğru. Karşıt, zıt, muhalif. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Karşılık olarak, mukabil. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek. Ön, kat, huzur.

Reston virüs : Asyadan Virjinyanın Reston bölgesine ithal edilen maymunlarda görülen, Ebola benzeri bir virüs. İnsanlar için patojen olup olmadığı bilinmemektedir.

Restorasyon dönemi : Napoleon Bonaparte'dan sonra Avrupa'yı yeniden eski biçime sokmak çabalarının ortaya çıkartığı zaman kesimi.

Restoratif dişçilik : Diş çürük ve kırıklarının onarımıyla ilgilenen bilim dalı.

Restore etmek : eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna getirmek.

Restriksiyon endonükleaz : [Bakınız: DNA kesme enzimleri] DNA’yı özgün nükleotit dizilerinden keserek daha küçük parçalara ayıran DNA kesme enzimleri.

Restriksiyon enzimi : Bakterilerden elde edilen, doğal olarak oluşmuş, DNA baz sırasını belirli baz dizilimlerinin olduğu kendilerine özgül bölgelerden tanıyarak kesen enzimler, RE.

Restriksiyon fragmentleri : Restriksiyon enzimleri ile DNA'nın kesilmesi sonucu oluşan DNA parçaları.

Restriksiyon noktası : Ökaryot hücre devrinde G1 safhası ortalarında ortaya çıkan ve dönüşü olmayan nokta. Hücre bölünmeye devam edecek ve hayat devrini tamamlayacaktır. R noktası.

 

Restriksiyon parçalanma : DNA’nın restriksiyon endonükleazla nükleotit dizileri kesin olarak bilinen daha küçük DNA parçalarına ayrılması.

Rest ile ilgili Cümleler

 • Restoran dolu değildi.
 • Bu çevrede hiç restoran yok.
 • Restoran boş.
 • Restoran dolu.
 • Bu akşam, akşam yemeğini bir Hint restoranında yiyeceğiz.
 • Ali restoranın arkasındaki sokakta ölü bulundu.
 • Harap kale şimdi restorasyon altında.
 • Restoran boştu.
 • Restoran çok temizdi.
 • Ali yeni bir restoran açtı ama o ilk on iki ayda kar etmedi
 • Burak geçen yaz restoranı ziyaret etti.
 • Sanatçılar konserden sonra yakındaki bir restoranda bir parti ile kutlama yaptılar.
 • Restoran her zaman tıka basa doludur.
 • Restaurantın özel ürünü nedir?

Diğer dillerde Rest anlamı nedir?

İngilizce'de Rest ne demek? : n. remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)

v. repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case

n. rest, remainder, remains, residue, remnant, something that remains after part has been removed; left-over; relic, item that remains from a past era; surplus, excess

Almanca'da Rest : kalan, artan, Arrest, Jahrestag, Prestige, Rest, Restaurant, Restauration, restaurieren, restlich, restlos, Überrest

Rusça'da Rest : n. остаток (M)

adv. ва-банк