Rind türkçesi Rind nedir

  • Deri.
  • Dış yüzey.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Kabuk.
  • Korteks.
  • Dış görünüş.
  • Bir organ ya da yapının dış tabakası. beyin korteksi, böbrek korteksi gibi. bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka. yumurtada zarın hemen altında sitoplazmanın en dış tabakası. 4.bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü.
  • Meyve kabuğu.

Rind ile ilgili cümleler

English: After I tried out my new loom, I made my bed and repaired the coffee grinder.
Turkish: Ben yeni dokuma tezgahımı denedikten sonra, yatağımı yaptım ve kahve değirmenini tamir ettim.

English: Are you tired of the daily grind?
Turkish: Her günkü işlerden usandın mı?

English: He has an ax to grind.
Turkish: Onun çıkarı var.

English: Grind this coffee very fine.
Turkish: Bu kahveyi çok ince öğüt.

English: Do you know how to grind beef?
Turkish: Dana etinin nasıl kıyılacağını biliyor musun?

Rind ingilizcede ne demek, Rind nerede nasıl kullanılır?

Bacon rind : Gözleri görmeyen (doğu londra argosu). Kör. Domuz pastırması kabuğu. Akıl. Beyin.

Lemon rind : Limon kabuğu.

Rinderpest : Malkıran. Sığır vebası.

Rinds : Kabuk. Meyve kabuğu. Dış görünüş. Dış yüzey. Deri.

Goat rinderpest : Keçi vebası. Küçük geviş getirenlerin vebası.

 

Amerindian race : Kızılderili ırkı.

Small ruminant rinderpest : Küçük geviş getirenlerin vebası. Paramyxoviridae ailesinde, morbillivirüs cinsinde bir virüsün koyun ve keçilerde neden olduğu, sindirim sistemindeki patolojik değişimler bakımından sığır vebasına benzeyen, ancak trakeitis, bronşit bronşiolit ve interstisyel pnömoni gibi solunum sistemi bulgularıyla da birlikte seyreden akut seyirli viral bir hastalık, bulaşıcı püstüler stomatitis, kata, stomatitis-pnömoenteritis kompleksi, keçi vebası, yalancı sığır vebası, ppr, küçük ruminant vebası.

Amerinds : Amerikan kızılderilisi. Kızılderili. Eskimo. Yerli.

Amerindian : Eskimo. Yerli. Kızılderili.

Amerind : Yerli. Kızılderili. Eskimo. Amerikan kızılderilisi.

İngilizce Rind Türkçe anlamı, Rind eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Rind ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fashion : Biçimlendirmek. Öncülük etmek. Üslup. Giyim, ev, konuşma, sanat, dinlenme-eğlenme gibi kimi ekin öğelerinin biçiminde (çoğunlukla bu biçimin ayrıntılarında) sık sık ortaya çıkan kısa süreli ve toplum ya da. küme içinde az çok onay görüp izlenen değişiklikler. Tasarlamak. Yapmak. Uydurmak. Meydana getirmek. Biçim.

Intrados : Kemer iç sırlı. Kemer alt yüzü. Entrados. Kemer karnı. Kemer iç yüzü. Kemer iç sırtı.

Aardvarks : Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Damarlı dişliler. Yer domuzugiller. Yerdomuzu. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım.

 

Cortes : Zar.

Corium : Koriyum. Altderi. Alt deri. Derinin epidermisinin altındaki kan ve lenf damarları, sinir uçları, kıl folikülleri, ter ve yağ bezlerini içeren bağ dokusu, koryum, dermis. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Koryum. Cilt. Omurgalı hayvanlarda derinin epidermisinin altında bulunan, epidermisten bazal lamina ile ayrılmış bağ dokusundan yapılmış, kollagen tellerce zengin olan alt tabaka. kutis, koryum, dermis.

Integument : Zar. Integument.

Extrados : Kubbe sırtı. Bir kemerin dış kavisi (mimari). Kemer sırtı. Sırt.

Fashions : Kılık kıyafet. Üslup. Öncülük etmek. Adet. Biçim. Oluşturmak. Meydana getirmek. Şekil vermek. Uydurmak. Tarz.

Hulling : Türlü işlerde kullanılan ağaçtan uzun ve geniş kap. Kabuk (ceviz veya fıstık veya bezelye vb). Çerez kabuğu. Tekne. Kabuğunu ayıklamak (içini çıkarmak için ceviz veya fıstık veya bezelye vb'nin). Geminin teknesini vurmak. Gövde. Zarf. Kabuğunu soymak.

Rind synonyms : cheese rind, rinds, hull, covering, appearance, abambulacral area, facies, pericarps, bark, derms, pericarp, colour, appearances, dermis, abiotic factor, abductor muscle, externals, bacon rind, abramis zone, face, external view, derma, aardvark, cortexes, stuff, fells, exterior, coriaceous, carapace, acacia, facing, a cell, a protein.

Rind ingilizce tanımı, definition of Rind

Rind kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The external covering or coat, as of flesh, fruit, trees, etc. To remove the rind of. Shell. Hide. To bark. Bark. Skin. Peel.