Rinds türkçesi Rinds nedir

  • Meyve kabuğu.
  • Deri.
  • Dış yüzey.
  • Dış görünüş.
  • Kabuk.

Rinds ingilizcede ne demek, Rinds nerede nasıl kullanılır?

Amerinds : Amerikan kızılderilisi. Yerli. Kızılderili. Eskimo.

Get back to the grindstone : İşe geri dönmek. Kürkçü dükkanına dönmek. İstemeye istemeye işine dönmek.

Grinds : Ezilmek. Kolunu çevirerek çalıştırmak. Gıcırdatmak. Sıkıştırmak. Taşa tutmak. Ezmek. Üzmek. Rodaj yapmak. Çekmek (mutfak robotunda sebze vb'ni). Çektirmek.

Grindstone : Çark. Değirmen taşı. Bileğitaşı (çark ile döndürülen). Bileme taşı. Zımpara taşı. Küstere. Bileği çarkı. Değirmentaşı. Bileği taşı. Bileği.

Grindstones : Bileğitaşı. Bileği taşı. Küstere. Bileği. Bileğitaşı (çark ile döndürülen). Bileği çarkı. Bileme taşı. Değirmen taşı. Zımpara taşı. Değirmentaşı.

Amerind : Yerli. Amerikan kızılderilisi. Kızılderili. Eskimo.

Small ruminant rinderpest : Küçük geviş getirenlerin vebası. Paramyxoviridae ailesinde, morbillivirüs cinsinde bir virüsün koyun ve keçilerde neden olduğu, sindirim sistemindeki patolojik değişimler bakımından sığır vebasına benzeyen, ancak trakeitis, bronşit bronşiolit ve interstisyel pnömoni gibi solunum sistemi bulgularıyla da birlikte seyreden akut seyirli viral bir hastalık, bulaşıcı püstüler stomatitis, kata, stomatitis-pnömoenteritis kompleksi, keçi vebası, yalancı sığır vebası, ppr, küçük ruminant vebası.

 

Rinderpest : Malkıran. Sığır vebası.

Pseudo rinderpest : Yalancı sığır vebası. Küçük geviş getirenlerin vebası.

Bacon rind : Akıl. Kör. Gözleri görmeyen (doğu londra argosu). Domuz pastırması kabuğu. Beyin.

İngilizce Rinds Türkçe anlamı, Rinds eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Rinds ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

[#derma Dermato] : Deri-. Deriye özgü. Deri ile ilgili. Derinin.

Dermis : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dermis. Omurgalı hayvanlarda derinin epidermisinin altında bulunan, epidermisten bazal lamina ile ayrılmış bağ dokusundan yapılmış, kollagen tellerce zengin olan alt tabaka. kutis, koryum, dermis. İçderi. Dermiş. Alt deri. Derinin epidermis altında bulunan, stratum papillare ve stratum retikulare olmak üzere iki kısma ayrılan mezoderm kökenli kısmı, derma. Derma. Cilt.

Dermises : Cilt. Alt deri. Esas deri. İçderi. Derma. Dermis. Dermiş.

Integuments : Zar. Integument.

Material : Zaruri. Özdeksel. Maddi. Özdek. Kumaş. Malzeme. Bez. Maddeci. Maddesel. Gerekli.

Stuff : Tahnit etmek. Kumaş. Tıka basa yemek. Kaçak içki. Saçma. Eşya. Uyuşturucu. Tıkamak. Tıkıştırmak. Şey.

Rind : Bir organ ya da yapının dış tabakası. beyin korteksi, böbrek korteksi gibi. bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka. yumurtada zarın hemen altında sitoplazmanın en dış tabakası. 4.bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü. Korteks.

 

Derma : Omurgalı hayvanlarda derinin epidermisinin altında bulunan, epidermisten bazal lamina ile ayrılmış bağ dokusundan yapılmış, kollagen tellerce zengin olan alt tabaka. kutis, koryum, dermis. Alt deri. Cilt. Derinin epidermisinin altındaki kan ve lenf damarları, sinir uçları, kıl folikülleri, ter ve yağ bezlerini içeren bağ dokusu, koryum, dermis. Cildin ikinci tabakası. Mississippi eyaletinde yerleşim yeri. Cilt (anatomi, zooloji). Edeme.

Skin : Kabuğunu soymak. Bir hayvan ya da bitkinin vücudunu, meyvenin, tohumun üzerini örten en dış örtü. omurgasız hayvanlarda silindir biçiminde hücrelerden oluşmuş epidermisten, memelilerde keratinli çok tabakalı yassı epitel kapsayan epidermis ile bağ dokusunca zengin dermiş tabakalarından oluşur. Cilt. Yüzmek. Pösteki. Çok ince ve yeğni kabuk ya da katman. Çıkarmak. Sıyırmak. Biyoloji, jeoloji alanlarında kullanılır.

Hulling : Kabuğunu soymak. Zarf. Kabuğunu çıkarmak. Kabuk (ceviz veya fıstık veya bezelye vb). Çerez kabuğu. Geminin teknesini vurmak. Tekne. Kabuğunu ayıklamak (içini çıkarmak için ceviz veya fıstık veya bezelye vb'nin). Gövde.

Rinds synonyms : cheese rind, gymnastic apparatus, coverings, encrustation, externals, external appearance, integument, cortes, coriaceous, derm, face, derms, cemented layer, exerciser, barque, cortexes, cutaneous, appearance, face value, crusts, exterior, exteriority, bark, hide, intrados, external view, colour, cutis, appearances, cortex, covering, fashions, corium.