Pseudo rinderpest türkçesi Pseudo rinderpest nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Yalancı sığır vebası.
  • Küçük geviş getirenlerin vebası.

Pseudo rinderpest ingilizcede ne demek, Pseudo rinderpest nerede nasıl kullanılır?

Pseudo : Kalp. İmsi. Gerçek olmayan. Düzme. Takma. Sahte. Yalancı. Sözde. Yapma. Aldatıcı.

Rinderpest : Sığır vebası. Malkıran.

Pseudo aggregated markov process : Yapay toplulaştırılmış markov süreci.

Pseudo arthrosis : Kırıkta hareketsizliğin sağlanamaması nedeniyle kırık uçlarının fibrokartilaj yapıda sert bir tabakayla örtülmesi ve kaynamanın olmayıp kırık uçlarının anormal hareketli bir durum alması, kaynama yokluğu. Kaynama yokluğu. Yalancı eklem.

Pseudo cholinesterase : Yalancı kolinesteraz. Karaciğerde sentezlenen, plazmada bulunan, asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize eden enzim.

Pseudo code : Yalancı kod. Sözde program. Sözde kod. Kodsu.

İngilizce Pseudo rinderpest Türkçe anlamı, Pseudo rinderpest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pseudo rinderpest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Batın. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım.

 

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksendışı. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksen dışı.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Pseudo rinderpest synonyms : a band, abamectin, a dna, abdominal ovariectomy, abdominal distention, a crochordon.