Pseudo cholinesterase türkçesi Pseudo cholinesterase nedir

  • Yalancı kolinesteraz.
  • Karaciğerde sentezlenen, plazmada bulunan, asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize eden enzim.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Pseudo cholinesterase ingilizcede ne demek, Pseudo cholinesterase nerede nasıl kullanılır?

Pseudo : Takma. İmsi. Düzme. Sahte. Yapma. Uydurma. Psödo. Gerçek olmayan. Görünüşte. Aldatıcı.

Cholinesterase : Kolinesteraz. Enzim (kalpte, beyinde ve kanda bulunan). Asetilkolinesteraz. Kolinester.

Pseudo aggregated markov process : Yapay toplulaştırılmış markov süreci.

Pseudo arthrosis : Kaynama yokluğu. Kırıkta hareketsizliğin sağlanamaması nedeniyle kırık uçlarının fibrokartilaj yapıda sert bir tabakayla örtülmesi ve kaynamanın olmayıp kırık uçlarının anormal hareketli bir durum alması, kaynama yokluğu. Yalancı eklem.

Pseudo code : Sözde program. Sözde kod. Yalancı kod. Kodsu.

Pseudo density function : Yapay yoğunluk fonksiyonu.

İngilizce Pseudo cholinesterase Türkçe anlamı, Pseudo cholinesterase eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pseudo cholinesterase ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

 

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Karın. Batın. Karnın altı. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha.

Abaxial : Abaksiyal. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Aks kemiği dışında.

Pseudo cholinesterase synonyms : a band, abdominal distention, a crochordon, abamectin, a amplitude mod, a c syndrom.