Sıkılık nedir, Sıkılık ne demek

  • Sıkı olma durumu
  • Cimrilik.

Fransızca'da Sıkılık ne demek?:

compacité

Sıkılık kısaca anlamı, tanımı:

Ağzı sıkılık : Ağzı sıkı olma durumu, sır saklama, ketumiyet, ketumluk.

Eli sıkılık : Cimrilik.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Cimrilik : Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık.

Sıkı : Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan. Dar. Yoğun. Güçlü ve çabuk, hızlı. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı. Zorlayıcı durum. Disiplin. Sıkıca, iyice. Cimri. Zorlu, güçlü ve etkili.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Sıkılık anlamı nedir?

İngilizce'de Sıkılık ne demek? : n. tightness, firmness, fastness, stringency

Fransızca'da Sıkılık : intimité [la], austérité [la], exactitude [la], fermeté [la]

Almanca'da Sıkılık : Dichte, Strenge

Rusça'da Sıkılık : n. жесткость (F)