Sadistçe nedir, Sadistçe ne demek

Sadistçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Sadiste yakışır bir biçimde

Sadistçe kısaca anlamı, tanımı:

Sadist : Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan (kimse), elezer. Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse), elezer.

Yakış : Yakma işi.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sadece. Beraber. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).

Diğer dillerde Sadistçe anlamı nedir?

İngilizce'de Sadistçe ne demek? : sadistically