Salt sıcaklık nedir, Salt sıcaklık ne demek

Salt sıcaklık; bir fizik terimidir.

  • -273 °C'yi sıfır olarak alan sıcaklık, mutlak sıcaklık

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

-273° C derecesini sıfır olarak alan sıcaklık.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Santigrad derece ile ölçülen sıcaklığa 273 eklenmesiyle bulunan sıcaklık; birimi Kelvin derecedir. Yıldız sıcaklıkları bu birimde verilir.

Bilimsel terim anlamı:

Bir atm. basınç altındaki suyun donma sıcaklığını 273, 15 ve kaynama sıcaklığını 373, 15 derece alan-Kelvin ölçeğine göre verilen sıcaklık. (Celcius ölçeğiyle arasında (T)K = 273,15 + t (C) bağıntısı vardır; termodinamik sıcaklık da denir.) j

Düşüncel bir Carnot çevrimindeki ısı alışverişi temeline dayanan Kelvin ölçeğine göre ölçülen sıcaklık (K°= 273° C).

İngilizce'de Salt sıcaklık ne demek? Salt sıcaklık ingilizcesi nedir?:

absolute temperature

Salt sıcaklık tanımı, anlamı:

Sıcaklık : Sevgi, içtenlik ve sevimlilik. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer. Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet.

Sıcak : Hamam. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Sıcak yer. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Havadaki yüksek ısı. Dostça olan, sevgi dolu.

 

Sıfır : Kötü, başarısız, verimsiz. Olmayan, bulunmayan. Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (0). Yeni, kullanılmamış. Hiçbir değeri olmayan şey.