Scaling türkçesi Scaling nedir

 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Seviyelendirme.
 • Soyma.
 • Artma.
 • Pullarını ayıklama.
 • Tırmanma.
 • Pullarını çıkarma.
 • Kefeli taşı ile düşürme.
 • Pul çıkarma.
 • Ölçekleme.
 • Taş tutma.
 • Nesne ya da özellikleri nitel kesimlere ya da bölütlere ayırmakla kalmayarak sıra, eşit aralık ve oran ilişkileri içinde dile getirmek üzere başvurulan nicelleştirme yolu.
 • Tufal oluşumu.
 • Yükselme.
 • Kireçlenme.

Scaling ingilizcede ne demek, Scaling nerede nasıl kullanılır?

Scaling assumptions : Ölçekleme yordamının ya da ölçekle ölçme işleminin temelinde yatan ve örtük olarak geçerli sayılan sayıltılar; a. süreklilik, b. tekboyutluluk ya da türdeşlik, c. doğrusallık. Ölçekleme sayıltıları.

Scaling choices : Seçenekleri ölçekleme. Bir değişkenin çeşitli dirillerine ilişkin değer ya da seçenekler sunarak ve ölçüm boyutunu değişik düzeylerde ölçekleyerek sıklık ya da yoğunluğu saptamaya elveren yapılaştırma. bk. yapılı soru.

Scaling circuit : Sayı bölücü devre.

Scaling down : Azaltmak. Düşmek. İndirmek. Küçültmek. Azalmak. Düşürmek.

Scaling factor : Ölçek. Ölçeklem katsayısı. Ölçekleme faktörü. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Ölçekleme oranı. Bir sorun'un çözümünde elde edilecek sonucun, makinece deyimlenebilecek sınırlar içinde elde edilmesi için, çarpıldığı katsayı; ölçek. Bölme katsayısı. Ölçekleme katsayısı.

 

Scaling rules : Ölçekleme kuralları. Ölçeklemede ölçeği oluşturacak tek tek sınarların ve bir bütün olarak ölçeğin uygunluğunu sağlamak üzere uyulması gereken, "ilgililik, ayırıcılık ve tüketicilik" gereklerinin yerine getirilmesini öngören kurallar.

Guttman scaling technique : Guttman ölçekleme yordamı. Ölçeğin tek boyutluluğunu sağlamak ya da ölçüye vurulan içerikler, özellikler evreninin ölçeklenebilir olup olmadığını sınamak üzere bir ölçek sınarının onaylanması durumunda daha az aşırı olan tüm snarların onaylanması ve daha aşırı olan tüm snarların onaylanmamasını gerektiren böylelikle tutarlılık ya da yığışımlılık koşulunun yerine getirilmesini öngören yordam.

Character scaling : Damga ölçeklendirmesi. Damga ölçeklemesi. Karakter ölçekleme.

Scaling ladder : Tırmanma merdiveni. Bir duvara tırmanmak için kullanılan portatif merdiven.

Scaling techniques : Ölçekleme yordamları. Tutum, görüş ve kanıları nicel ölçüye vurmak ya da nicel olarak ölçmek üzere ölçek oluşturma ve geliştirme yolları.

İngilizce Scaling Türkçe anlamı, Scaling eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Scaling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Enhancement : İyileştirme. Artırma. Artırılma. Geliştirme. Artış. Çoğalma. Arttırma. Pekiştirme.

Enlargements : Çoğalma. Agrandisman. Büyüme. Büyütme. Büyültme. Yayılma. Genişletme. Genişleme.

Denudative : Çıplak hale getirme. Açma.

Coming up : İleri fırlama. Ortaya çıkma. Görünme. Yanaşma. Belirme. Yaklaşma. Gözükme.

Enlargement : Çoğalma. Büyültme. Yayılma. Genişletme. Genişleme. Büyüme. Agrandisman. Büyütme.

Enhancing : Şiddetlenme. İyileşme. -'ın değerini veya miktarını artırma eylemi. Koyulaşma. Yoğunlaşma. Arttırma. Gelişme.

Ascent : Yamaç. Bir yer veya mekandan çıkmak için kullanılan yer. Rampa. Bayır. Yükseliş. Yukarı doğru giden yol. Tırmanış. Sporda verilen herhangi bir işaretle yarışa başlama. Harfin üst çıkıntısı. Yukarı doğru göç.

Distinctions : Ayrım. Ayırt etme. Şöhret. Rütbe. Ün. Fark. Açıklık. Fark gözetme. Üstünlük.

Measurement : Bir değişken taşıdığı özelliği belirtmek için yapılan bir işlem. Bir ya da daha çok kişiye ilişkin bir değişken niteliğin niceliğini ya da derecesini saptama ve sayısal olarak belirtme işi. öğrencilerin belli bir alan ya da konudaki gelişme ve başarılarını uygun araçlar ve yöntemler uygulayarak sayısal sonuçlarla belirleme işi. Özdeğin türlü görünümlerini ve bunların niteliklerini karşılaştırabilmek ve dolayısıyla niceliklerini belirleyebilmek amacıyla nesnelere, ilişkin olduğu niteliğe uygun belli kurallara göre sayı verme işlemi. Mesaha. Ölçülme. Ölçme. Ölçü. Bir ölçme aracıyla nesneler ve özellikler arasında nitel ve nicel ayrımlar yapma. Türlü toplumsal olguların özelliklerini uygun ölçü araçları kullanarak sayısal olarak saptamaya yönelik bir bilme süreci. En, boy, oylum, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiğini belirtme işlemi.

Ac adapter : Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Scaling synonyms : furrings, baring, accessioning, ascensions, furring, broadening, escalation, boost, climbing, improvement, access control, accent char, stripping, advancement, updrafts, ordering, abbreviate, climbs, absolute loader, abort, flux, uncoating, grading, elevation, escalating, access key, abstract syntax tree, accent bar, accelerator key, updraught, order, increase, access mechanism.

Scaling ingilizce tanımı, definition of Scaling

Scaling kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, a scaling hammer, bar, etc. Adapted for removing scale, as from the interior of a steam boiler. Adapted for removing scales, as from a fish. As, a scaling knife.