Sculpting türkçesi Sculpting nedir

  • Heykelini yapmak.
  • Yontmak.
  • Şekil verme.
  • Oymak.
  • Heykeltraşlık yapmak.

Sculpting ingilizcede ne demek, Sculpting nerede nasıl kullanılır?

Sculpt : Heykeltraşlık yapmak. Şekil verme. Oymak. Yontmak. Heykelini yapmak. Şekillendirme.

Sculpted : Yontmak. Heykeltraşlık yapmak. Yontulmuş. Heykel şekli verilmiş. Heykeli yapılmış. Oymak. Oyulmuş. Heykelini yapmak.

Sculptor : Oymacı. Heykeltraş. Heykelci. Yontuculuk. Yontucu. Heykeltıraşlık. Heykeltıraş. Yontar (takımyıldızı).

Sculptors : Heykeltıraşlar. Heykeltraş. Oymacı.

Sculptress : Heykeltraş. Kadın heykeltıraş.

Sculptural : Heykel niteliği taşıyan. Heykelsi. Heykel gibi. Heykel.

Sculpture bienale : Heykeltraşlar konferansı. Heykeltraş bienali.

Sculpture a head : Bir kafanın şeklini yontmak. Bir kafa oymak. Bir baş heykeli yapmak.

Sculpturesque : Heykele benzeyen. Heykelimsi. Heykel gibi.

Sculptures : Heykelini yapmak. Oymak. Heykeltraşlık yapmak. Heykelcik. Heykeltıraşlık. Oyma. Heykel. Yontuculuk. Heykel yapmak. Yontmak.

İngilizce Sculpting Türkçe anlamı, Sculpting eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sculpting ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Shaping : Gabarileme. Planyalama. Yem maddelerinin veya bunların karışımlarının sıkıştırma işlemiyle büyük bir kitle halinde bir araya getirilmiş durumu. Biçimlenme. Bir şekil yaratma eylemi. Kalıplama. İşleme. Betimlendirme. Şekillendirme.

 

Cavitates : Oyulmak. Kavitasyon oluşmak.

Grubby : Kurtlu. Pis. Eski kafalı. Buruk zeytin lezzeti. Kurtlanmış. Kirli.

Hammer out : Tartışarak çözümlemek. Plan yapmak. Şekil vermek. Bir sonuca ulaşmak. Uzun tartışmalardan sonra sonuca bağlamak. Her türlü ayrıntı üzerinde düşünüp karara varmak. Moda. Şekil. Uydurmak.

Hackled : Keten tarağı ile taramak. Yontulmak. Parçalamak. Boyun tüyleri. Keten tarağı. Horozun boynundaki uzun tüyler. Keten tarağından geçirmek. Parçalanmak. Çentmek.

Bullhead : Dik kafalı ve inatçı kimse. Amerikan tatlısu kedibalığı. Öküz baş. Dere iskorpiti. Yayın balığı.

Carves : Hakkaklık yapmak. Keserek servis etmek (et vb). Hakketmek. Kesmek. Doğramak. Oymacılık yapmak. Oyma ile süslemek.

Sculpts : Şekillendirme.

Cave in : Açmak. Teslim olmak. Moralman çökmek. Göçertmek. Çökmek. Göçürmek. Kazmak. Yıkılmak. Göçmek.

Sculpting synonyms : sea raven, miller's thumb, family cottidae, cottidae, myxocephalus aenaeus, scorpaenoid, hemitripterus americanus, scorpaenoid fish, sculp, chipped, sculpt, chip, faired, cut, chisels, sculpted, sculptures, cuts, carve, channel, chisel, sculptured, chiselling, caved, efformation, sculpturing, designing, association, chiseling, cave, drove, fine away, forming.