Sedimantasyon nedir, Sedimantasyon ne demek

Sedimantasyon; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Tortu oluşması, çökelme.
  • Tortulaşma.
  • Pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılmış olan bir tür kan muayenesi

Sedimantasyon hakkında bilgiler

[Bakınız: çökelme]

Sedimantasyon anlamı, tanımı:

Çökelme : Çökelmek işi, teressüp.

Tortu : Çökelti. Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı. Bir topluluğun soysuzlaşmış üyeleri. Kalıntı.

Oluşma : Oluşmak işi, teşekkül.

Pıhtılaşma : Sıvı durumdan pıhtı durumuna geçme, pıhtılaşmak işi.

Alyuvar : Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.

Çökme : Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması. Çökmek işi. Boya içindeki pigmentin ve dolgu maddelerinin zamanla kabın dibinde tortu oluşturması.

Ölçü : Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Belirlenmiş boyut. Ölçüt. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Değer, itibar. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

Muayene : Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma, sağlık muayenesi. Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol.

 

Tortulaşma : Tortulaşmak durumu. Deniz, göl, akarsu veya karalarda katı maddelerin çökelmesi olayı, sedimantasyon.

Diğer dillerde Sedimantasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Sedimantasyon ne demek? : n. sedimentation, blood sedimentation

Fransızca'da Sedimantasyon : sédimentation [la]