Sedimentation türkçesi Sedimentation nedir

 • Denizlerde, göllerde, akarsularda ya da kalarda katı taş maddelerinin çökeltilmesi olayı.
 • Çöktürme.
 • Çökerti.
 • Posa birikmesi.
 • Sedimentasyon.
 • Pıhtılaşması önlenmiş bir kanda, alyuvarların belirli bir zaman biriminde yer çekimi etkisiyle milimetre olarak çöktüğü mesafe, sedimentasyon. bir hastalığın tanısından çok gidişatı hakkında bilgi verir.
 • Sıvı ya da gaz ortamında dağılmış olan asıltıların yerçekiminin etkisiyle, yoğunluklarına göre dipte toplanmaları, birikmeleri.
 • Tortu birikimi.
 • Katı maddesinin çökelmesi.
 • Tortu.
 • Bir karışımda bulunan maddelerin çöktürülerek ayırt edilmesi.
 • Dışgöçlerle aşınıp taşınan, iri çakıllardan en ince kum ve çamurlara değin, her türlü özdeğin elverişli yerlerde yığılıp birikmesi olayı. bk. tortu.
 • Sedimantasyon.
 • Tortullaşma.
 • Tortulaşma.
 • Bir sıvının içerdiği maddelerin dibe çökmesi olayı. alyuvar çökme hızı.
 • Kan çökümü.
 • Coğrafya, kimya, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır.
 • Alyuvar çökme hızı.
 • Çöküm.
 • Tortu oluşması, çökelme.
 • Çökelme.
 • Çökme.

Sedimentation ingilizcede ne demek, Sedimentation nerede nasıl kullanılır?

Sedimentation coefficient : Sedimentasyon katsayısı. Özgün koşullar altında santrifüj edilen bir partikülün sedimantasyon oranının özgünleşmiş fiziksel bir sabiti.

 

Sedimentation equilibrium : Düşme dengesi. Yerçekimi nedeniyle taneciklerin dibe doğru inme hızlarıyla, yayınım eğilimiyle yukarı doğru devinim hızlarının eşit olma durumu.

Sedimentation pipette : Sedimentasyon pipeti. Kan hücrelerinin çökme hızını belirlemede kullanılan, uzunluğu 30 cm, çapı 3 mm ve milimetrik olarak ölçülendirilmiş özel bir pipet.

Blood sedimentation rate : Sedimantasyon hızı.

Erythrocyte sedimentation rate : Eritrosit sedimentasyon oranı. Laboratuvar kan testi. Sedimentasyon. Alyuvar çöküm hızı. Eritrosit sedimentasyon hızı.

Sedimentary : Tortu özelliğinde olan. Tortulu. Çökelme. Tortul.

Blood sedimentation : Sedimantasyon.

Sedimentary montle : Kristal kayaçla yapılı bir temel üzerindeki tüm tortul kalınlığı. Tortul örtü.

Sedimentary rock : Tortul kaya. Madencilik, jeoloji alanlarında kullanılır. Yerkabuğunda, tortullaşma ile oluşmuş kayaç. Tortul kayaç. Tortul kayaçlar. Sualtı çökeltisinin birikimi tarafından oluşturulmuş ve katmanlı yapısı olan taş türü.

Erytrocyte sedimentation rate : Alyuvar çökme hızı. Pıhtılaşması önlenmiş bir kanda, alyuvarların belirli bir zaman biriminde yer çekimi etkisiyle milimetre olarak çöktüğü mesafe, sedimentasyon. bir hastalığın tanısından çok gidişatı hakkında bilgi verir.

İngilizce Sedimentation Türkçe anlamı, Sedimentation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sedimentation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Feces : Feses. Dışkı. Atık. Posa. Bok. Kaka. Bkz.faeces. Pislik. Feçes.

Depositum : Emanet. Rehin. Birikim. Mevduat. Pey. Depozit. Vedia. İvazsız vedia. Saklama.

 

Dents : Çukur yapmak. Çukur açmak. Çentik. Yamulmak. Yamultmak. Berelemek. Göçürmek. Tasarımlamak. Dişlemek.

Foots : Telve. Posa.

Crackup : Sinir krizi. Çarpışma. Ruhsal çöküş. Çöküş. Kaza. Dağılma. Yıkılma.

Sedimentary : Tortul. Tortulu. Tortu özelliğinde olan.

Dregs : Çökelek. Posa. Artık. En değersiz (parça). Pislik. En değersiz. Çökelti. Telve. Süprüntü.

Draff : Posa. Mutfak artığı.

Collapse : Yıkılmak. Sönmüş, çökmüş. Portatif olmak. Başarısızlık. Katlamak. Katlanmak. Düşmek. Ciğerlerine hava gitmemek. Çökertmek. Kollaps.

Precipitator : Çöktürücü. Filtre. Toplayıcı. Ayırıcı. Tutucu.

Sedimentation synonyms : depression, erytrocyte sedimentation rate, deposit, precipitations, alluviation, blood sedimentation, declension, load, grounds, crackups, erythrocyte sedimentation rate, fecula, decadence, crusts, debacle, declensions, precipitateness, decadency, faeces, sludging, deposits, precipitating, dent, breakdowns, dreg, deposition, bottoms, depositions, gravitations, decantation, lode, debacles, esr.

Sedimentation ingilizce tanımı, definition of Sedimentation

Sedimentation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Specifically (Geol.), the deposition of the material of which sedimentary rocks are formed. The act of depositing a sediment.