Erythrocyte sedimentation rate türkçesi Erythrocyte sedimentation rate nedir

  • Alyuvar çöküm hızı.
  • Sedimentasyon.
  • Eritrosit sedimentasyon hızı.
  • Eritrosit sedimentasyon oranı.
  • Laboratuvar kan testi.

Erythrocyte sedimentation rate ingilizcede ne demek, Erythrocyte sedimentation rate nerede nasıl kullanılır?

Erythrocyte : Hemati. Rbc. Alyuvar. Omurgalı hayvanlarda kanın biçimli elemanlarının çoğunluğunu oluşturan, yandan bakıldığında içbükey disk biçiminde, üstten bakıldığında yuvarlak, ancak deve ve lamada oval olan, memelilerde çekirdeksiz olmasına karşın kanatlı, sürüngen, balık ve kurbağalarda çekirdekli olan, çapı hayvan türlerine göre 4-9 mikrometre arasında değişen, bileşimindeki hemoglobinle kana kırmızı rengi veren ve en önemli görevleri içerdiği hemoglobinle akciğerlerden dokulara oksijeni, dokulardan akciğerlere ise karbondioksiti taşıyan ve yüzeylerinde bulunan antijenlerle kan gruplarının belirlenmesini sağlayan kırmızı kan hücreleri, kırmızı kan küresi, alyuvar, rbc. insan ve bazı hayvan türlerinde alyuvar sayıları (x106 /mm3 olarak); insan (e): 5.4 (4.5-6.0), (k): 4.8 (4.0-5.5), at: 9.5 (6.5-12.5), sığır: 7.0 (5.0-10.0), koyun: 12 (8.0-16.0), keçi: 13 (8.0-18.0), köpek. 6.8 (5.5-8.5), kedi: 7.5 (5.0-10.0). Omurgalı hayvanların kanında bulunan, memelilerde yuvarlak ve çekirdeksiz, sadece lama ve devede diğer omurgalılarda olduğu gibi, oval ve çekirdekli olan, içindeki hemoglabinle oksijeni bağlayarak taşınmasını sağlayan kırmızı renkli kan hücresi. kırmızı kan hücresi, eritrosit. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Eritrosit. Genellikle yuvarlak ve çekirdeksiz, balık ve bazı canlılarda oval ve çekirdekli olan, yapısında oksijen bağlama yeteneğine sahip hemoglobini bulunduran kırmızı renkli kan hücresi, eritrosit, kırmızı kan hücresi. Kırmızı kan hücresi.

 

Sedimentation : Tortu. Tortullaşma. Coğrafya, kimya, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Dışgöçlerle aşınıp taşınan, iri çakıllardan en ince kum ve çamurlara değin, her türlü özdeğin elverişli yerlerde yığılıp birikmesi olayı. bk. tortu. Alyuvar çökme hızı. Tortu birikimi. Tortulaşma. Posa birikmesi. Çöktürme. Bir karışımda bulunan maddelerin çöktürülerek ayırt edilmesi.

Rate : Göreli hız. Belli bir zaman aralığı içindeki nicel bir değişmenin başlangıç değerine göre oransal anlatımı, bk. göreli hız. Oran. Hız. Değerlendirmek. Fiyat belirlemek. Hak etmek. Olarak görmek. Sınıf-sıra. Nicel değişmelerin hızını dile getirmek üzere başvurulan ve bir nicel büyüklüğün z(...) ve z(...) zamanları arasında gösterdiği artış ya da azalışın ilk büyüklüğe bölünmesiyle elde edilen göreli ölçüm.

Blood sedimentation rate : Sedimantasyon hızı.

Erytrocyte sedimentation rate : Alyuvar çökme hızı. Pıhtılaşması önlenmiş bir kanda, alyuvarların belirli bir zaman biriminde yer çekimi etkisiyle milimetre olarak çöktüğü mesafe, sedimentasyon. bir hastalığın tanısından çok gidişatı hakkında bilgi verir.

 

İngilizce Erythrocyte sedimentation rate Türkçe anlamı, Erythrocyte sedimentation rate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Erythrocyte sedimentation rate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sedimentation : Bir karışımda bulunan maddelerin çöktürülerek ayırt edilmesi. Posa birikmesi. Sıvı ya da gaz ortamında dağılmış olan asıltıların yerçekiminin etkisiyle, yoğunluklarına göre dipte toplanmaları, birikmeleri. Coğrafya, kimya, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Çökelme. Çökerti. Çökme. Tortu birikimi. Çöktürme. Çöküm.