Selection türkçesi Selection nedir

 • Seçme.
 • Seleksiyon.
 • Seçme parçalar.
 • Ayıklama.
 • Bireylerin ya da kümelerin doğal olarak işbölümü yapması. 2-canlı varlıklarda ortamın koşullarına en iyi uyan bireylerin ya da türlerin yaşamalarını sürdürüp uymayanların ise yok olması.
 • İktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı tercih.
 • Seçenek.
 • Seçmeler.
 • Seçilim.
 • Sürüde üstün verim yeteneğine sahip olan fertlerin seçilip damızlık olarak kullanılması ve düşük verimlilere üreme imkanı verilmemesi.
 • Bilgisayar, biyoloji, eğitim, iktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Doğal ayıklanma.
 • Ayıklanma.
 • Toplum yaşamında bireylerin ya da kümelerin, yetenek ve güçlerine uygun biçimde belirli birtakım görevlere yöneltilmesi. okuma öğretiminde üzerinde durulan konuya ya da soruna uygun okuma parçalarını seçme işi. usa uygun seçim.
 • Seçme şey.
 • Seçim.
 • Bazı organizmaların özellikle yeni oluşan karakterlerle yaşamaya devam etmesi ve bazılarının ise çoğalıp yaşayamamaları ile sonuçlanan doğal ya da yapay bir olay. seleksiyon.
 • Ayırma.

Selection ile ilgili cümleler

English: The old selection process for judges was very unfair.
Turkish: Hakimler için eski seçim süreci çok haksızdı.

English: My mother prefers the arbitrary selection of the lottery machines over my lucky numbers.
Turkish: Annem benim şanslı numaralarımdansa loto makinesinin keyfi seçimini tercih eder.

 

Selection ingilizcede ne demek, Selection nerede nasıl kullanılır?

Selection area : Seçim alanı.

Selection bar : Seçme çubuğu. Seçim çubuğu.

Selection bar arrow : Seçim çubuğu oku.

Selection behavior : Seçim davranışı.

Selection bias : Seçim yanlılığı. Seçme yanlılığı. Örnek alırken belli sınırlar içinde seçiciyi özgür bırakan yargılı örnekleme tasarımlarının yol açabileceği yanlılık ya da olanaklı saptırma, bk. paylı örnekleme.

Selection intensity : Belli seçim oranları için sabit olan, geleceğe yönelik genetik ilerlemenin tahmininde kullanılan sabit bir sayı. Seleksiyon yoğunluğu.

Selection examination : Seçme sınavı. Eleme sınavı.

Selection rules : Nicemsel bir dizgenin, ışık etkisiyle hangi erke düzeylerinden hangilerine geçebileceğini saptayan kurallar. Seçme kuralları. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Selection committee : Proje seçim komitesi. Seçici komite. Teklif komitesi. Seçici kurul. Seçme komitesi.

Selection fields : Seçim alanları.

İngilizce Selection Türkçe anlamı, Selection eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Selection ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Analecta : Edebi serden veya edebi eserlerden alıntılar.

Natural selection : Doğal seçim. Doğal seleksiyon. Darwin'in evrim teorisine göre iklim, besin, rekabet vb. şartlara uyabilenlerin yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması. doğal seleksiyon. Doğal ayırım-seçilim. Tabii seleksiyon. Doğal ayıklama. Doğal seçme.

Carry over : Devam etmek. Tehir etmek. Gelmek. Nakli yekun. Ertelemek. Taşınma. Taşımak. Uzatmak. Devretmek.

Ballot : Kura çekmek. Oylama yapmak. Oy vermek. Kura kağıdı. Gizli oylama. Oy pusulası. Oylama.

Analectic : Seçilmiş.

Assignment : Belirleme. Ev ödevi. Bir bulguyu ya da markayı karşılıkla ya da karşılıksız olarak başkasına verme. Havale senedi. Tahsis etme. Atama. Görev. Tahsis. Devir.

Compartmentation : Ökaryot hücrelerde, hücre içinde çeşitli metabolik olayların zarla çevrili değişik yerlerde ya da organellerde yapılmak üzere aynlması. Bölünme. Kompartımanlaşma.

Miscellany : Koleksiyon. Derleme.

Excerption : Seçip alma işlemi. Eserden alıntı yapma. Daha büyük bir edebi çalışmadan seçilen pasaj. Aktarma. Bir kitap veya yazıdan seçme. Alıntı. Alma. İktibas etme.

Decision : İrade. Karar. Ara kararı. Karar metni. Hüküm. Kararlılık. İlam. Hakemin türlü davranışlara ve durumlara uyan kuralları uygulaması. Emir. Tüzel karar.

Selection synonyms : polling, anthologies, allocating, motley, coloration, colouration, cleanings, selecting, alternatives, debugging, culled, sifting, sampling, excerpting, choice, omnibuses, eclectics, shelling, miscellanea, selections, pick, eximious, salmagundi, curiously, choicer, opting, determination, ana, sorting, choices, allocation, casting, action.

Selection ingilizce tanımı, definition of Selection

Selection kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of selecting, or the state of being selected. Choice, by preference.