Sophistical türkçesi Sophistical nedir

Sophistical ingilizcede ne demek, Sophistical nerede nasıl kullanılır?

Sophistically : Gerçeklere dayanmayan bir şekilde. Hatalı bir şekilde. Safsatalı bir biçimde. Safsatacı bir şekilde. Temelsiz bir biçimde. Aldatıcı bir şekilde. Sofistike bir şekilde. Yanıltıcı bir şekilde. Kusurlu bir şekilde.

Sophisticate : Entellektüel. Kaşarlanmış kimse. Bilgili kimse. Safsata karıştırmak. Saflığını bozmak. Çokbilmiş. Hayat adamı. Bilge. Tecrübe kazanmak. Hile ve safsata karıştırmak.

Sophisticated : İçerikli. Pişkin. Komplike. Çokbilmiş. Entellektüel. İleri. Kültürlü. Tecrübeli. Yapmacık. Karmaşık.

Sophisticatedly : Karışık bir şekilde. Nezaketle. Bilgili bir şekilde. Güngörmüş bir şekilde. İçerikli bir şekilde. İncelikle. Çok yönlü bir şekilde. Karmaşık bir şekilde. Entelektüel bir biçimde. Pişkin bir şekilde.

Sophisticates : Entellektüel. Hayat adamı. Karmaşık. Saflığını bozmak. Hayat tecrübesi kazandırmak. Tecrübe kazanmak. Bilgili kimse. İleri. Bilge. Bilmiş.

Sophisticator : Safsata yapan kimse. Yanlış yönlendiren kimse. Karmaşıklaştıran kimse. Yanıltan kimse. Aldatan kimse.

Sophistic : Sofistçe. Safsatalı.

 

Sophisticating : Safsata karıştırmak. Kültürlü. İleri. Bilmiş. Kaşarlanmak. Saflığını bozmak. Karmaşık. Tecrübe kazanmak. Hayat tecrübesi kazandırmak. Çokbilmiş.

Unsophisticated : Görmemişlik. İçeriksiz. Halis. Basit (aygıt). Deneyimsiz. Mütevazi. Bozulmamış. Saf ve tecrübesiz. Toy. Saf.

Sophistication : Kurnazlık. Hayat hakkında çok şey bilme. Kapsamlılık. İnce zevk. İlerilik. Çok yönlülük. Kaşarlık. Entellektüellik. Bilmişlik. Kültürlülük.

İngilizce Sophistical Türkçe anlamı, Sophistical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sophistical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Faulty : Sakat. Eksik. Özürlü. Arızalı. Çürük. Bozuk. Kabahatli. Defolu.

Artful : Kandırıcı. Sanatlı. Ustalık gerektiren. Akıllıca yapılmış. Ustalık isteyen. Kurnaz. Ustalıklı. Cin fikirli. Şeytan.

Delusive : Asılsız. Gerçek dışı. Hayali.

Illusory : Gerçek olmayan. Asılsız. Hayali.

Double handed : Kandırıcı. Yanlış yönlendiren. Hilekar. İki eli olan. Çift elli. İki elli. Aldatan. Kandıran.

Imperfects : Defolu. Uygulanmaz. Hikaye birleşik zamanı. Kusur. Bozuk. Özürlü. Noksan. Eksik.

Amiss : Yanlış. Kötü. Eksik. Bozuk. Fena. Ters. Hatalı olarak.

Candied : Hoş görünen. Şekerle kaplı. Tatlı dilli. Üstü şeker kaplı. Şekerlenmiş. Şekerleme yapılmış. Şatafatlı. Şekerli.

Confusional : Şaşırtan. Kafa karıştıran. Anlaşılmaz. Şaşırtıcı.

Coloreds : Renkli. Boyalı. Renklendirilmiş. Boyanmış. Etki altında kalmış. Siyahi. Taraflı. Göz boyayıcı. Boyama.

Sophistical synonyms : inaccurate, false, deceptive, invalid, flawy, beguiling, colorable, elusory, culpable, gappy, in the wrong, exceptious, illusionary, colored, colourable, baffling, double hearted, faultier, coloured, bad person, erring, illegitimate, all wet, misleading, falsest, blamable, sophistic, defective, cammed, blameworthy, falser, catchy, erroneous.

 

Sophistical zıt anlamlı kelimeler, Sophistical kelime anlamı

Valid : Mantıklı. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Muteber. Makul. Cari. Sağlam. Yasal. Kanuni. Yerinde. Yürürlükte.