Spor kesesi nedir, Spor kesesi ne demek

Spor kesesi; bir bitki bilimi terimidir.

  • Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Sporlu bitkiler ve bazı mantarlardaki içinde sporların oluştuğu kesecik, sporanjiyum, spor torbası.

İngilizce'de Spor kesesi ne demek? Spor kesesi ingilizcesi nedir?:

sporangium

Osmanlıca Spor kesesi ne demek? Spor kesesi Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mahfaza-i büzûr

Spor kesesi anlamı, kısaca tanımı:

Spor : Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi. Kullanışı rahat, kolay olan. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü.

Çiçeksiz : Çiçeği olmayan.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Küçük : Değersiz, önemsiz. Geri aşamada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Küçük abdest.

Diğer dillerde Spor kesesi anlamı nedir?

Fransızca'da Spor kesesi : sporange [le]