Sporophyte türkçesi Sporophyte nedir

  • Bir bitkinin yaşam döngüsündeki eşeysiz aşama (botanik terimi).
  • Döl değişimi gösteren bitkilerde diploit ya da eşeysiz (aseksüel) evre.
  • Sporlu.
  • Çiçeksiz.
  • Sporofit.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Sporlu bitki.
  • Döl değişimi gösteren bitkilerde diploit veya eşeysiz evre.

Sporophyte ingilizcede ne demek, Sporophyte nerede nasıl kullanılır?

Carposporophyt : Karposporofit. Karposporu olan bitki.

Sporophyll : Sporofil.

Macrosporophyll : Makrosporangiyumları taşıyan yapı. makrosporofil. Makrosporofil. Makrosporangiyumları taşıyan yapı, megasporofil. Megasporofil.

Megasporophyll : Makrosporangiyumları taşıyan yapı. makrosporofil. Megasporofil.

Microsporophyll : Üzerinde mikrosporangiyumun geliştiği küçük yaprak ya da yaprak şeklindeki yapı. Mikrosporofil.

Macrosporophore : Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı. Makrosporofor. Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı. yapraksı megasporofil.

Sporoplasm : Sporoplazma. Sporoplaz.

Sporophore : Sporlar geliştiren bitki (botanik terimi). Sporofor.

İngilizce Sporophyte Türkçe anlamı, Sporophyte eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sporophyte ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A cell : A hücresi. Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

 

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

A site : A yeri. Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri.

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

Aardwolf : Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür. Yeleli sırtlan. Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli.

A cells : A hücresi. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. Alfa hücreleri.

Aardvark : Karınca yiyen. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Borudişli. Yerdomuzu. Yer domuzu.

 

Sporophyte synonyms : plant life, flowerless, ananthous, a protein, abambulacral area, abramis zone, sporiferous, abductor muscle, aardvarks, flora, plant, acacia, abiotic factor, abiotic environment.

Sporophyte ingilizce tanımı, definition of Sporophyte

Sporophyte kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In plants exhibiting alternation of generations, the generation which bears asexual spores. Opposed to gametophyte. It is not clearly differentiated in the life cycle of the lower plants.