Spreading over türkçesi Spreading over nedir

Spreading over ingilizcede ne demek, Spreading over nerede nasıl kullanılır?

Spreading : Tevsi. Serpme. Açılma. Açma. Yaylım. Germe. Yayma. Dağıtan. Neşir. Yayılan.

Over : Fazladan. Bitmiş. Üzerinden. Fazla. Yukarıya. Devirmek. Üstüne. Aşkın. Sona ermiş. Üzerine.

Spreading out : Sere serpe. Uzanma. Yayılma. Uzama. Genişleme.

A new leaf was turned over : Birisinin hayatında sıradışı ve pozitif yönlü bir değişiklik yapması. Yeni bir sayfa açıldı.

Accounts receivable turnover : Alacak devir hızı. Satışların ortalama alacaklara oranı.

Action of trover : Haksız alıkoyma tazminat davası. Lukata davası. İstirdat davası. Haksız alıkoymaya karşı tazminat davası.

İngilizce Spreading over Türkçe anlamı, Spreading over eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Spreading over ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Plague : Öldürücü salgın hastalık. Uğraşmak. Eziyet vermek. Bulaşmak. Başının etini yemek. Başbelası. Sıkmak. Musibet. Bezdirmek.

Invasion : Akın. Kriz. İnvazyon. İhlal. Saldırı. Vücudun patojen mikroorganizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması. kötücül tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması. helmint türlerinin oluşturduğu ve enfeksiyon yerine kullanılan terim. istila, akın, saldırı. Düşman istilası. Nöbet. Tecavüz.

 

Occupation : Tasarruf. Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik. Meşguliyet. İş. Zanaatçılık. Kullanan. Oturma. Uğraşı. Meslek.

Infestations : Sarma. Bürüme.

Incursions : Hücum. Akın. Tecavüz. Baskın. Saldırı.

Incursion : Saldırı. Baskın. Akın. Hücum. Tecavüz.

Irruptions : Akın. Hücum. İçeriye üşüşme. Baskın. Zorla girme.

Influx : İçeriye akma. Giriş. Girdi. Nehir ağzı. Üşüşme. Akın etmek. Akış. Akın. Kitlesel akın.

Infestation : Kaplama. Böceklenme. İnfestasyon. Enfestasyon. Böcek istilası. Bürüme. Etrafı sarma. Uyuz etkenleri, keneler ve diğer dış parazitlerin deri üzerinde bulunması.

Irruption : Baskın. Akın. Hücum. İçeriye üşüşme. İçeriye baskın. Püskürme. Zorla girme.

Spreading over synonyms : influxes, invasions.