Taşkent nedir, Taşkent ne demek

Taşkent; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Konya iline bağlı ilçelerden biri

Taşkent isminin anlamı, Taşkent ne demek:

Erkek ismi olarak; “Taş-kent. Özbekistan´ın başkenti.”

Taşkent hakkında bilgiler

Taşkent (Özbekçe: Toshkent, Rusça: Ташкент, Farsça: تاشکند ) Özbekistan Cumhuriyeti'nin başkenti. Özbekistan'ın doğusunda yer alır.

Orta Asya'nın nüfus bakımından en büyük kenti olan Taşkent, eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde de Moskova, St. Petersburg ve Kiev'den sonra dördüncü büyük kenttir. 1966 yılında yaşanan yıkıcı depremin ardından kent, büyük ölçüde yeniden inşaa edilmiştir.

2006 yılı sayımlarına göre şehrin nufusu 2.700.000'dir.

Geniş yolları, yeşil alanları, park-bahçeleri, düzenli yerleşimi, düzenli ve sağlam altyapısı ile kent, Sovyet şehir planlamacılığının en önemli örneklerinden biridir.

Taşkent ile ilgili Cümleler

  • Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tir.
  • Taşkent'te yaşıyorum.
  • O, Taşkent'te yaşamıyor.
  • Amcam Taşkent'te yaşıyor.

Taşkent kısaca anlamı, tanımı:

Konya : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Farsça : İran devletinin resmî dili, Acemce. Bu dille yazılmış olan.

 

Özbek : Özbekistan Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse.

Cumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

Başkent : Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, hükûmet merkezi, başşehir.

Orta : Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Orantı. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. İyi ile kötü arasındaki durum. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Yeniçeri Ocağında tabur. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Ne uzun ne kısa, midi. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Ne büyük ne küçük, midi.

 

Bağlı : Kapatılmış olan, kapalı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Sınırlanmış, sınırlı. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.