Table cell outline türkçesi Table cell outline nedir

  • Tablo hücresinin genel hatları.

Table cell outline ingilizcede ne demek, Table cell outline nerede nasıl kullanılır?

Table : Tasarıyı müzakereye sunmak. Göstermek. Bilgisayar, bilişim, jimnastik, kimya, masa tenisi alanlarında kullanılır. Üzerinde masatopu oynamağa yarayan, uzunluğu 274 cm., genişliği 152,5 cm., yerden yüksekliği 76 cm. olan, üstü koyu donuk boyalı, kenarlarına oyun alanını belirten 2 cm. kalınlığında beyaz çizgiler çekilmiş masa. Masa. Tartışmaya sunmak. Her öğesi, hiçbir belirsizlik söz konusu olmadan bir ya da birkaç dizin sayısı ile belirtilebilen bir veri dizisi. Gözlemleri incelenen değişkenin çeşitli değer ya da seçeneklerine göre dağıtarak döküme sokan dağılım alanı. Listeye geçirmek. Birbiriyle ilgili verilerin toplu ve düzenli sunumu.

Cell : Gözcük. Cep. Küçük oda. Oda (manastır vb içinde). Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri. Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi. Bir dağılım çizelgesinde bir sıranın bir dikeçle kesiştiği yer ya da iki değişkenin karşılıklı değerlerinin belirlendiği altbölüm. bk. çizelge. Oda (manastır vb). Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayali olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilamentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplazma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği.

 

Outline : Özetlemek. Oyunluğun özetten başlayarak geliştirilmesine geçilirken çalışmalarda yardımcı olacak metin. Hulasa. Taslağını çizmek. İskelet. Çerçeve. Bir oyunun konusunu kısaca anlatan, bu konu üzerinde aydınlatıcı noktaları gösteren kısa bilgi. Bir oyunluk çalışmasının ilk aşamasını oluşturan, filmin konusunu en kısa yoldan beş altı sayfa içinde anlatan, filmin konusu üzerinde ilgilileri aydınlatan metin. tamamlanmış bir filmin, çeşitli amaçlarla hazırlanmış kısa öyküsü. Taslak. Ana hatlarıyla belirtmek.

Table cell : Tablo gözesi. Tablo hücresi. Çizelge gözesi.

Table cell marker : Tablo hücre imi.

Table cells : Tablo hücreleri.