Table cell türkçesi Table cell nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Tablo hücresi.
  • Tablo gözesi.
  • Çizelge gözesi.

Table cell ingilizcede ne demek, Table cell nerede nasıl kullanılır?

Table : Her öğesi, hiçbir belirsizlik söz konusu olmadan bir ya da birkaç dizin sayısı ile belirtilebilen bir veri dizisi. Masa. Göstermek. Masaya koymak. Yemek. Tasarıyı müzakereye sunmak. Tablo. Gözlemleri incelenen değişkenin çeşitli değer ya da seçeneklerine göre dağıtarak döküme sokan dağılım alanı. Tartışmaya sunmak. Listeye geçirmek.

Cell : Göz. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayali olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilamentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplazma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği. Oda (manastır vb içinde). Petek gözü. Oda (manastır vb). Gözcük. Oda. Kıvılkesim işleminin yapıldığı kap. Bir dağılım çizelgesinde bir sıranın bir dikeçle kesiştiği yer ya da iki değişkenin karşılıklı değerlerinin belirlendiği altbölüm. bk. çizelge. Kimyasal erkeyi elektrik erkesine dönüştüren düzenek.

 

Table cell marker : Tablo hücre imi.

Table cell outline : Tablo hücresinin genel hatları.

Table cells : Tablo hücreleri.

Table a motion : Önergeyi ertelemek. Önerge sunmak veya vermek.

İngilizce Table cell Türkçe anlamı, Table cell eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Table cell ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acception : Kabul edilmiş anlam. Benimseme. Onaylama. Kabul.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abbreviate : Özetlemek. Kırpmak. İhtisar etmek. Sadeleştirmek. Kısaltmak.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Abort : Bebek düşürmek. Yarımcık saklamak. Boşa çıkmak. Durdurmak. Erken doğum yapmak. Düşük yapmak. Başarısızlıkla bitmek. Ölü çocuk doğurmak. Düşürtmek (dölütü).

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Access control : Giriş kontrolü. Erişim denetimi. Erişim kontrolü. Erişim denetim. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim.

Table cell synonyms : accelerator key, ac adapter, access key, accent char, access mechanism, abort sequence.