Talika nedir, Talika ne demek

  • Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası

Yerel Türkçe anlamı:

Çeşitli biçimlerde at arabası.

Tabak.

Bilimsel terim anlamı:

Bir kitap ya da düşünceye eklenen bilgileri kapsayan yazmaya verilen ad.

Talika anlamı, kısaca tanımı:

Talik : Asma, yukarı kaldırma. Belli bir zamana bırakma, erteleme. Bir işin yapılmasını herhangi bir şarta bağlı tutma. Bu tür yazı ile yazılmış. Arap alfabesinde geliştirilen, yatık olarak yazılan yazı türlerinden biri.

Dört : Üçten bir artık. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Dört sayısının adı.

Tekerlekli : Tekerleği olan, tekerli.

Kapalı : Başı örtülü (kadın). Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Geçilmez durumda olan. Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı. Açık olmayan (giyecek). Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). Bulutlu, karanlık (hava). Gizli, saklı. İçe dönük yaradılışta olan.

Yaylı : Yayı olan. Ok ve yayla silahlanmış. Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası, yaylı araba.

Araba : Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. Bu taşıtın aldığı miktarda olan.

Talikat : Yazmanın içindekilerini göstermek ve (ya da) bir düzeltme yapmak amacıyla sayfa kenarına yazılan yazılar, a. bk. sayfa kenarı. Bu tür yazılardan oluşan kitap a. bk. haşiye.

Diğer dillerde Talika anlamı nedir?

Rusça'da Talika : n. экипаж (M), тележка (F)