Tanımlanmak nedir, Tanımlanmak ne demek

  • Tanımı yapılmak, tarif edilmek

Tanımlanmak tanımı, anlamı:

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

Tarif : Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama. Tanım. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme.

Edilmek : Etme işine konu olmak, yapılmak.

Diğer dillerde Tanımlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Tanımlanmak ne demek? : (nesne almayan fiil)