Tbars nedir, Tbars ne demek

Tbars; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Tiyobarbitürat reaktif maddeler.

Tbars kısaca anlamı, tanımı

Tiyobarbitürat reaktif maddeler : Yapılarında malonaldehit bulunan, yağların acılaşması esnasında açığa çıkan ve tiyobarbitürik asitle flüoresan kırmızı renkli kompleks oluşturan, düşük moleküler ağırlıktaki maddeler, TBARS

Reaktif : Ayıraç, belirteç.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül.

Tiyo : Bileşiklerde oksijen atomunun yerine, kükürt atomunun geçtiğini gösteren NaOCN bileşiği sodyum siyanat, NaSCN bileşiği sodyum tiyosiyanatta olduğu gibi ön ek. Na2S2O3 sodyum tiyosülfat bileşiğinde sülfat anyonundaki (SO42-) bir oksijenin yerini bir kükürt atomu almıştır.

Diğer dillerde Tbars anlamı nedir?

İngilizce'de Tbars ne demek ? : thiobarbiturate reactive substances