Reaktif nedir, Reaktif ne demek

Reaktif; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Ayıraç, belirteç

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Tepki oluşturan.

İngilizce'de Reaktif ne demek? Reaktif ingilizcesi nedir?:

reactive

Reaktif anlamı, kısaca tanımı:

Ayıraç : Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

Belirteç : Zarf. Ayıraç.

Reaktif şişesi : Hazırlanan reaktiflerin ve kimyasal çözeltilerin saklanmasında kullanılan, ışık geçirmeyen renkli, çeşitli hacimlerde şişe.

Reaktiflik : Bir reaktörün, çoğalma katsayısı (k), ile belirlenen), kritiklikten sapma düzeyi (p). p=k-1/k

Reaktiflik dengesi : Bir reaktörün başlangıçtaki reaktiflik fazlalığı ile, bu fazlalığın değişmesi durumunda oluşan eşdeğer denge.

Reaktiflik fazlalığı : Reaktör denetim unsurlarının düzenlenmesiyle elde edilen en yüksek reaktiflik düzeyi.

Reaktiflik katsayısı : Reaktifliğin ısı, basınç gibi belirli bir parametreye bağımlı olarak gösterdiği farklılık.

Reaktiflikölçer : Bir nükleer reaktörün reaktifliğini, bir ya da birkaç bulucu yardımıyla belirlemeye yarayan elektronik ölçüm düzeni.

Diğer dillerde Reaktif anlamı nedir?

İngilizce'de Reaktif ne demek? : n. reagent

Rusça'da Reaktif : n. реактив (M)