Tek partili nedir, Tek partili ne demek

Tek partili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Tek partiye dayanan (siyasi hayat)

Tek partili anlamı, tanımı:

Partili : Bir partiden olan (kimse).

Parti : Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri. Vurgun, kazanç. Bazı oyunlarda bir kez. Tutam. Bir yere bölümler hâlinde gönderilmekte olan bir malın veya bir bütünün parçası. İnsan topluluğu. Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla düzenledikleri eğlence. Bir araya gelinerek tavla, konken, okey vb. oynanan oyunlardan her biri. Bir bütünün parçası, kısım. Herhangi bir ürünün tek seferde bir yerden başka bir yere gönderilen bölümü. Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka. Çok ucuza elde edilen şey, kelepir.

Hayat : Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Sundurma. Canlı, sağ olma durumu. Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Balkon. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Yaşam. Geçim şartlarının bütünü. Avlu. Yazgı. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Meslek.

Tek : Sessiz, hareketsiz, uslu. Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar. Hiç, hiçbir. İki ile bölünemeyen (sayı). Kadeh içinde belirli ölçüde olan (içki). Yalnızca. Eşi olmayan, biricik, yegâne. Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri.

 

Diğer dillerde Tek partili anlamı nedir?

İngilizce'de Tek partili ne demek? : adj. uncontested