Tepeli bülbül nedir, Tepeli bülbül ne demek

Tepeli bülbül; bir hayvan bilimi terimidir.

  • Tepesi tüylü bir tür bülbül

Biyoloji'deki anlamı:

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, Arap bülbülügiller (Pycnonotidae) familyasından, başında tepeliği olan bir tür.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Pycnonotus jecosus): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının Arap-büIbülügiller (Pycnontidae) familyasından bir kuş türü. Başında tepeliği vardır.

İngilizce'de Tepeli bülbül ne demek? Tepeli bülbül ingilizcesi nedir?:

bulbul

Tepeli bülbül tanımı, anlamı:

Tepeli : Başında sorguç, hotoz vb. bir süs bulunan (kuş). Tepesi olan.

Tepe : İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası. Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü. Birinin yanı başı, baş ucu. Bir şeyin en üstteki bölümü. Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri. Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri. Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası. Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi.

Bülbül : Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). Sesi çok güzel olan kimse.

Tüylü : Tüyü olan. Uzun tüyleri olan kilim.

 

Bir : Bu sayı kadar olan. Sayıların ilki. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sadece. Tek. Beraber.

Tür : Dolaşma. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat.