Titreme nedir, Titreme ne demek

  • Titremek işi

"Titreme" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Herkeste bir içlenme, bir acılanma, bir titreme vardı." - İ. H. Baltacıoğlu

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

[Bakınız: ışık titremesi]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin ya da mıknatıslı ses kuşağının seslendirme ya da okuma aygıtındaki geçişinde düzensizlikten dolayı sesin bozulması.

Sinema ya da almaç görüntülüğünde resmin sürekli olarak hafifçe kıpırdaması biçiminde ortaya çıkan durum.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İskelet kaslarının gözle görülür biçimde titremesi, tremor. Korku, hipokalsemi, hipomagnezemi, ateşli hastalıklar ve elektrolit dengesizliği gibi nedenlerden kaynaklanır.

İngilizce'de Titreme ne demek? Titreme ingilizcesi nedir?:

flutter, picture flutter, jitter, wow, trembling

Fransızca'da Titreme ne demek?:

frisson, rigor

Titreme tanımı, anlamı:

Titreme gelmek : Titremeye başlamak, titremeye tutulmak.

Titrem : Ton.

Titremek : Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak. Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak. Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak. Ses kısık ve kesik çıkmak. Çok üşümek. Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak.

Eli ayağı titremek : Korku, sinir vb. sebeplerle heyecanlanmak.

 

İçi titremek : Duygulanmak. çok üşümek. özen göstermek.

Üstüne titremek : Bir şeye veya kimseye sevgi, özen göstermek.

Üzerine titremek : Üstüne titremek.

Yaprak gibi titremek : Aşırı titremek.

Yüreği titremek : Duygulanmak, endişe, korku duymak.

Titreme salgını : Kanatlı ensefalomiyelitisi.

Titremeğ : Üşümek, titremek.

Titreme ile ilgili Cümleler

  • Ali kontrolsüz bir şekilde titremeye başladı.
  • Tom'un sağ eli kontrol edilemez bir biçimde titremeye başladı.
  • Tom'un elleri titremeye başladı.
  • Onun o kadar üzerinde titrememelisin. O bağımsız olmayı öğrenmeli.
  • Benim üzerime titremeyi bırak. Ben iyiyim.
  • Onun sesindeki bir titreme vardı.
  • Titremelerden sonraki sıcaklık bizi mest etti.
  • Ali titremeyi durdurdu.

Diğer dillerde Titreme anlamı nedir?

İngilizce'de Titreme ne demek? : n. shaking, trembling, the shivers, shivering, vibration, quake, quiver, thrill, chill, dither, flicker, judder, pulsation, quaking, rigor, rigour [Brit.], shake, shimmy, shiver, shudder, tremble, tremor, trepidation, chills

Fransızca'da Titreme : tremblement [le], frémissement [le], frisson [le], tréssaillement [le], vacillation [la]

Almanca'da Titreme : n. Schauder, Schauer, Tremor

Rusça'da Titreme : n. дрожание (N), дрожь (F), трепет (M)