Topaklaşma nedir, Topaklaşma ne demek

  • Topaklaşmak durumu
  • Bir bütünü oluşturan parçacıkların bir araya toplanması sonucu oluşan durum.

Topaklaşma anlamı, tanımı:

Topak : Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası. Yuvarlak biçimde olan nesne, toparlak. Şişe veya kadeh. Bu biçim verilmiş şey. Hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı.

Topaklaşmak : Topak durumunu almak.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Parçacık : Küçük parça, kırıntı. Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül.

Toplanma : Toplanmak işi.