Unicellular animal türkçesi Unicellular animal nedir

  • Tek hücreli hayvan.

Unicellular animal ingilizcede ne demek, Unicellular animal nerede nasıl kullanılır?

Unicellular : Birgözeli. Üniselüler. Tek hücreli. Tekhücreli. Tekgözeli.

Animal : Diriksel. Kaba kişi. Vücutla ilgili. Hayvan. Hayvanlarla ilgili. Hayvani. Hayvanca. Hayvansal. Bedensel.

Unicellular animals : Canlıların protista alemindendir. daima bir hücreden yapılmış, vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eden, kamçılılar (flagellata), kök ayaklılar (rhizopoda), sporlular (sporozoa), kirpikliler (ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan protozoonlardır. Tek hücreli hayvan. Birgözeli hayvanlar. Bir hücreliler. Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.).

 

Unicellular organism : Tek hücreden oluşan canlı. Tek bir hücreden oluşan canlı. Bir hücreli organizma.

Unicellular plant : Tek hücreli bitki.

Unicellularity : Tek hücreli olma durumu.

İngilizce Unicellular animal Türkçe anlamı, Unicellular animal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unicellular animal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unicellular animals : Canlıların protista alemindendir. daima bir hücreden yapılmış, vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eden, kamçılılar (flagellata), kök ayaklılar (rhizopoda), sporlular (sporozoa), kirpikliler (ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan protozoonlardır. Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.). Birgözeli hayvanlar. Bir hücreliler.

 

Protozoon : Protozoon. Protozoonlara ait. Protozoa.

Protozoa : Hayvanlar alemindeki en basit organizmaları içeren, tek hücreli, mikroskobik veya makroskobik, birçoğu serbest yaşamlı, kimileri kommensal, mutual veya parazitik yaşam süren, sarcomastigophora, labyrinthomorpha, apicomplexa, microspora, acetospora, myxozoa ve ciliophora olmak üzere yedi şubesi olan tek hücreli canlılar. kimileri bitkiler ve omurgalı hayvanlar için oldukça patojendir ve bu nedenle zirai, veteriner ve beşeri önem arz ederler. protozoon kelimesinin çoğulu. Tekhücreli. Protozoa. Tek hücreli hayvanlar. Tek hücreliler. Protozoer.