Unicellular plant türkçesi Unicellular plant nedir

  • Tek hücreli bitki.

Unicellular plant ingilizcede ne demek, Unicellular plant nerede nasıl kullanılır?

Unicellular : Birgözeli. Üniselüler. Tekgözeli. Tekhücreli. Tek hücreli.

Plant : Yeşillendirmek. Bitki. Ağaçlandırmak. Adam koymak. Koymak. Dikmek (bitki). Dikmek. Sıkıca yerleştirmek. Gizlemek. İndirmek.

Unicellular animal : Tek hücreli hayvan.

Unicellular animals : Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.). Bir hücreliler. Canlıların protista alemindendir. daima bir hücreden yapılmış, vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eden, kamçılılar (flagellata), kök ayaklılar (rhizopoda), sporlular (sporozoa), kirpikliler (ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan protozoonlardır. Birgözeli hayvanlar. Tek hücreli hayvan.

 

Unicellular organism : Bir hücreli organizma. Tek bir hücreden oluşan canlı. Tek hücreden oluşan canlı.

Unicellularity : Tek hücreli olma durumu.

İngilizce Unicellular plant Türkçe anlamı, Unicellular plant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unicellular plant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Protophyte : Profitler. Protofit.