Unicellular türkçesi Unicellular nedir

  • Tekhücreli.
  • Tekgözeli.
  • Birgözeli.
  • Tek hücreli.
  • Üniselüler.

Unicellular ile ilgili cümleler

English: The amoeba is a unicellular organism.
Turkish: Amip tek hücreli bir varlıktır.

English: That is a unicellular organism.
Turkish: Bu tek hücreli bir organizmadır.

Unicellular ingilizcede ne demek, Unicellular nerede nasıl kullanılır?

Unicellular animal : Tek hücreli hayvan.

Unicellular animals : Canlıların protista alemindendir. daima bir hücreden yapılmış, vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eden, kamçılılar (flagellata), kök ayaklılar (rhizopoda), sporlular (sporozoa), kirpikliler (ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan protozoonlardır. Tek hücreli hayvan. Bir hücreliler. Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.). Birgözeli hayvanlar.

 

Unicellular organism : Tek bir hücreden oluşan canlı. Tek hücreden oluşan canlı. Bir hücreli organizma.

Unicellular plant : Tek hücreli bitki.

Unicellularity : Tek hücreli olma durumu.

İngilizce Unicellular Türkçe anlamı, Unicellular eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unicellular ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

One celled : Sadece tek hücreden oluşan. Bir hücreli. Tek hücreden var olan. Birhüceli.

Single celled : Tek hücre içeren. Tek hücreden oluşan.

[#protozoa Protozoa] : Protozoer. Tek hücreliler. Tek hücreli hayvan. Hayvanlar alemindeki en basit organizmaları içeren, tek hücreli, mikroskobik veya makroskobik, birçoğu serbest yaşamlı, kimileri kommensal, mutual veya parazitik yaşam süren, sarcomastigophora, labyrinthomorpha, apicomplexa, microspora, acetospora, myxozoa ve ciliophora olmak üzere yedi şubesi olan tek hücreli canlılar. kimileri bitkiler ve omurgalı hayvanlar için oldukça patojendir ve bu nedenle zirai, veteriner ve beşeri önem arz ederler. protozoon kelimesinin çoğulu. Protozoa. Tek hücreli hayvanlar.

 

Protozoan : Protozoan. Protozoa. Protozoonlara ait. Birgözeli hayvan. Birgözeli (hayvan). Protozoon.

Unicellular synonyms : monocellular.

Unicellular ingilizce tanımı, definition of Unicellular

Unicellular kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, a unicellular organism. Having, or consisting of, but a single cell.