Unicellularity türkçesi Unicellularity nedir

  • Tek hücreli olma durumu.

Unicellularity ingilizcede ne demek, Unicellularity nerede nasıl kullanılır?

Unicellular animal : Tek hücreli hayvan.

Unicellular animals : Bir hücreliler. Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.). Birgözeli hayvanlar. Tek hücreli hayvan. Canlıların protista alemindendir. daima bir hücreden yapılmış, vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eden, kamçılılar (flagellata), kök ayaklılar (rhizopoda), sporlular (sporozoa), kirpikliler (ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan protozoonlardır.

Unicellular organism : Bir hücreli organizma. Tek bir hücreden oluşan canlı. Tek hücreden oluşan canlı.

Unicellular plant : Tek hücreli bitki.

Unicellular : Üniselüler. Tek hücreli. Birgözeli. Tekgözeli. Tekhücreli.