Unprosperous türkçesi Unprosperous nedir

  • Verimli olmayan.
  • Sonuç vermeyen.
  • Başarısız.
  • Başarılı olmayan.

İngilizce Unprosperous Türkçe anlamı, Unprosperous eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unprosperous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Easy : Kolaylıkla. Doğal. Sakin. Zevkli. Rahat. Susun. Yavaş. Zahmetsiz. Basit. Serbest.

Thriving : Başarılı. Müreffeh. Mamur. Gelişen. Kuvvetli. Muvaffak. Sağlam. Büyüyen.

Of no avail : İşe yaramaz. Nafile. Sonuç getirmeyen. Yararsız. Boşuna. Sonucu olmayan.

Ineffectual : Zayıf. Boş. Güçsüz. Faydasız. Tesirsiz. Etkili olmayan. Aciz. Nafile. Etkisiz (çare veya ilaç vb).

Ineffective : Yararsız. Yeteneksiz. Beceriksiz (yönetici veya işçi vb). Kabiliyetsiz. Boş. Tesirsiz. Etkisiz. Beceriksiz. Sonuçsuz. Etkisi olmayan.

Failed : Düşük. Başarısız oldu. Zayıf. Arızalı.

Roaring : Gürültü. Gürleyiş. Fanatik. Kükreme (aslan vb). Gürültülü. Uğultu. Gırtlak felci. Uğuldayan. Kükreme. Kapış kapış satılan.

Fruitless : Akim. Nafile. Neticesiz. Karsız. Meyve vermeyen. Sonuçsuz. Verimsiz. Kısır. Meyvesiz.

Prospering : Yolunda gitmek. Başarmak. Başarılı olmak. İyi gitmek. Başarılı. Zenginleştirmek. Başarılı olan.

Successful : Başarıya ulaşan şey. Muvaffak. Parlak. Başarılı.

 

Unprosperous synonyms : well heeled, to no avail, end in failure, booming, tripping up, unavailing, comfortable, nonstarter, unfortunate, nonyielding, well to do, rich, well situated, tripped up, flourishing, disadventurous, palmy, well off, abortive, hamstrung, inefficacious, well fixed.

Unprosperous zıt anlamlı kelimeler, Unprosperous kelime anlamı

Poor : Naçizane. Zavallı. Düşkün. Yetersiz. Düşük kaliteli. Perişan. Fakir. Mutlak yoksulluk durumunda olan kişi. Sağlıksız. Talihsiz.

Unsuccessful : Beceriksiz. Muvaffakiyetsiz. Faydasız. Başarısız. Akim. Şanssız. Semeresiz.