Untrue türkçesi Untrue nedir

Untrue ile ilgili cümleler

English: This is completely untrue.
Turkish: Bu tamamen yanlış.

English: What would you do if I were untrue to you?
Turkish: Senin için sadakatsiz olsam ne yaparsın?

English: It was untrue.
Turkish: O doğru değildi.

English: What would you do if I were untrue?
Turkish: Ben sadakatsiz olsam ne yaparsın?

Untrue ingilizcede ne demek, Untrue nerede nasıl kullanılır?

Untrue to himself : Kendi kendini kandıran bir şekilde davranma. Kendine bile samimiyetsiz olma durumu.

Declare untrue : Yalan söylemek.

Untruly : Sahte olarak. Sahte bir şekilde. Doğru olmayan bir şekilde. Vefasız bir şekilde. Yanlış bir şekilde. Vefasızca.

Untrustable : Güvenilmez.

Untrusted : Güvenilmeyen.

Untrustworthily : Güvenilemez bir şekilde. Güven vermeyen bir şekilde. Güvenilmez bir şekilde. Güvenilmez biçimde. Kendisine bağlı olunamaz bir biçimde.

Untruthful : Vefasız. Uydurma. Yalancı. Yalan. Asılsız. Sahte.

Untrustworthy : Dönek. Güven telkin etmeyen. Güvenilmez. Sağlam ayakkabı değil. Güven vermeyen. Emniyetsiz. Sakat.

Untrustful : Güven duyulmayan. Güvensiz. Güvenilir olmayan.

Untrusting : Güvenilir olmayan.

 

İngilizce Untrue Türkçe anlamı, Untrue eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Untrue ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cardboard : Yapay. Gerçek olmayan. Doğal olmayan. Mukavvadan yapılmış. Karton. Mukavva. Kalın karton.

Booboo : (argo) hata. Ufak yaralanma veya sıyrık (çocuklar tarafından kullanılır). Hata.

Untruthful : Yalancı.

Bevelled : Eğimli. Pahlanmış. Pahlı. Konik. Şev. Şevli.

Fable : Söylence. Efsane. Masal. Uydurmasyon. Öykü. Hayvan masalı. Boş laf etmek. Meşhur. Kıssa.

Bowed : Eğriltilmiş. Kavis şeklinde.

Deceit : Hile. Kazık. Yalancılık. Dalavere. Kötüye kullanma. Üçkağıt. Namussuzluk. Düzenbazlık. Aldatma. Yamuk.

Unfaithful : Aldatan. Eşini aldatan. Aslına uygun olmayan. Güvenilmez. Eşine sadık olmayan. Hakikatsiz. Hayırsız.

Unmarketable : Pazarlanamaz. Piyasaya sürülemez.

Fairy : Peri gibi. İbne. Teksas eyaletinde şehir. Eşcinsel erkek. Nonoş. Çocuk. Perilere ait. Peri oyunu. Halk efsaneleri ile peri masallarının olağandışı dünyasını, göz kamaştırıcı ve büyüleyici donatımla sağlayan, gerçekliği yansıtmaya yönelik imgesel öğelerle bezenmiş oyun biçimi.

Untrue synonyms : fabrication, indirect, precarious, baseless, beveled, punic, counterfeited, spurious, adjustments, artificialness, concoction, false, non standard, bogus, ingrateful, all wet, catawampus, factitiousness, arcuate, nonstandard, deceits, hollow hearted, errant, incorrect, inconstant, unstandardized, camously, delusive, apparent, chimerical, errors, unwarranted, fabrications.

 

Untrue zıt anlamlı kelimeler, Untrue kelime anlamı

True : Düzeltmek. Katışıksız. Gerçekten. Sadık kalarak. Halis. Som. Tam. Hakiki. Düzgün.

Faithful : Aslına uygun. Güvenilir. İçten. Sadakatli. Dürüst. Doğru. İnançlı. Yanlışsız. Mümin. Vefalı.

Untrue ingilizce tanımı, definition of Untrue

Untrue kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Not true. Contrary to the fact. Untruly. False. As, the story is untrue.