Uvulas türkçesi Uvulas nedir

Uvulas ingilizcede ne demek, Uvulas nerede nasıl kullanılır?

Uvula : Küçük dil. Yumuşak damağın arka ucunu oluşturan ve boğaza doğru sarkan küçük organ. Yumuşak damağın gerisinde bulunan etli bir lop şeklinde aşağı doğru sarkan uzantı. Biyoloji, gramer alanlarında kullanılır. Dilcik. Küçükdil.

Uvulae : Küçük dil.

Uvular : Küçükdil ünsüzü. Küçük dile ait.

Uvularly : Ağzın iç arka kısmında sarkan küçük et parçası ile. Uvul ile. Küçük dil aracılığıyla. Küçük dille.

Uvulars : Küçükdile ait. Küçük dil ünsüzü. Uvuler. Küçükdil ünsüzü.

Uvulitis : Küçük dil yangısı. Üvülit. Uvulit. Küçük dil enfeksiyonu.

İngilizce Uvulas Türkçe anlamı, Uvulas eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uvulas ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Epiglottis : Besin yutulduğu zaman soluk borusunun açıklığı üzerine eğilerek onu kapatan telsi, kıkırdaksı, hareket edebilen esnek uzantı. epiglottis. Biyoloji, gramer, veterinerlik alanlarında kullanılır. Epiglottis. Dil tabanının biraz altında, gırtlağın üst kısmında bulunan, kıkırdaktan yapılmış hareketli kapakçık. seslerin boğumlanması sırasında, ses yolunun açılıp kapanmasında, daralıp genişlemesinde ve türlü biçimlere girmesinde görev alan organ. Dilcik, gırtlak kapağı. Epiglotis. Epiglot. Gırtlak kapağı.

 

Glottis : Ses telleri arası. Hançere. Ses telleri açıklığı. Gırtlak dili. Nefes borusu ağzı. Ses organı, gırtlak dili. Gırtlak. Nefes borusunun ağzı. Glotis.

Velum : Yumuşak damak. Zar. Velum. Cenin zarı. Medüzlerde bulunan ve şemsiye yapısının kenarını çember gibi saran örtü. basidyumlu mantarlarda (basidiomycetes) genç basidyokarpları örten yapı. 3.timsahlarda dişin arkasındaki plaka. Artdamak. Art damak. Ağız boşluğunun üst kısmını çevreleyen kubbemsi yapıdaki damağın g, k, ğ, n gibi kalın sıradan ünsüzlerin boğumlanmalarında görev alan arka tarafı. damağın yumuşak bölgesi durumundaki art damağın gerideki ucunu oluşturan kısmı, boğaza doğru sarkan küçük dil’dir. karşıtı ön damak’tır. Biyoloji, gramer alanlarında kullanılır. Damak eteği.

Epiglottises : Gırtlak kapağı. Epiglotis. Epiglot.

Soft palate : Art damak. Yumuşak damak. Alt damak. Üst damak. Ağzın boğaza yakın arka kısmındaki tavanının yumuşak bölümü. Ağız boşluğunun üst kısmını çevreleyen kubbemsi yapıdaki damağın g, k, ğ, n gibi kalın sıradan ünsüzlerin boğumlanmalarında görev alan arka tarafı. damağın yumuşak bölgesi durumundaki art damağın gerideki ucunu oluşturan kısmı, boğaza doğru sarkan küçük dil’dir. karşıtı ön damak’tır.

 

Flap : Katlamak. Rüzgarda dalgalanmak (bayrak veya yelken vb). Rüzgarda dalgalanmak. Çırpmak. Savurmak. Kanat çırpmak. Sinirlenmek. Sallanmak. Zırvalamak. Kanat çırpmak (kuş).

Languet : Baca zarı. Dile benzeyen eklenti veya uzantı. Dil biçiminde olan şey. Dil şeklinde olan herhangi bir şey. Dil biçimli. Dil şeklinde olan. Dil şeklinde eki ya da uzantısı olan.

Clitoris : Bızır. Dılak. Dilak. Vajinanın küçük dudaklarının birleşme yerinde bulunan, erektil özelliğe sahip küçük ve duyarlı, kısraklarda oldukça gelişmiş, erkeklerdeki glans penisin dişilerdeki karşılığı organ, klitoris. Klitoris.

Glottises : Gırtlak dili. Nefes borusu ağzı. Ses telleri açıklığı. Ses telleri arası. Hançere. Nefes borusunun ağzı. Glotis. Gırtlak.

Ligule : (botanik) ot yapraklarının çoğunda dipten büyüyen zarımsı çıkıntı. Şerit şeklinde olan taçyaprağı. Ligula. Dilcik, uzamış ve yassılaşmış bir yapı. özellikle tek çenekli bitkilerde yaprak kınının ucunda ve yaprak ayasının tabanında bulunan, bazen tüysü olabilen dilsi çıkıntı. beynin dördüncü ventrikulusunun dorsal duvarında bulunan beyaz sinir demetleri şeridi.

Uvulas synonyms : uvula, uvulae, clitorises.