Uvulae türkçesi Uvulae nedir

Uvulae türkçesi ne demek">Uvulae ingilizcede ne demek, Uvulae nerede nasıl kullanılır?

Uvula : Dilcik. Yumuşak damağın arka ucunu oluşturan ve boğaza doğru sarkan küçük organ. Küçükdil. Yumuşak damağın gerisinde bulunan etli bir lop şeklinde aşağı doğru sarkan uzantı. Küçük dil. Biyoloji, gramer alanlarında kullanılır.

Uvular : Küçük dile ait. Küçükdil ünsüzü.

Uvularly : Uvul ile. Küçük dil aracılığıyla. Küçük dille. Ağzın iç arka kısmında sarkan küçük et parçası ile.

Uvulars : Küçükdil ünsüzü. Küçükdile ait. Küçük dil ünsüzü. Uvuler.

Uvulas : Uvula. Küçük dil. Küçükdil. Dilcik.

Uvulitis : Küçük dil yangısı. Üvülit. Uvulit. Küçük dil enfeksiyonu.

İngilizce Uvulae Türkçe anlamı, Uvulae eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uvulae ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Yawl : Gemi sandalı. Yole. Gemi filikası. Yelkenli. İki direkli yelkenli. Küçük filika. Filika.

Chalaza : Kalaza. Kuş yumurtalarında vitellüsü karşılıklı iki taraftan zara bağlayan iki sarmal banttan her biri. tohum taslağı besi dokunun (nusellus) taban kısmı. şalaza. İç göbek.

Uvula : Biyoloji, gramer alanlarında kullanılır. Yumuşak damağın gerisinde bulunan etli bir lop şeklinde aşağı doğru sarkan uzantı. Küçükdil. Yumuşak damağın arka ucunu oluşturan ve boğaza doğru sarkan küçük organ. Dilcik.

 

Holler : Haykırmak. Seslenmek. Çağırmak. Kışkırmak. Haykırış. Bağırmak. Bağırış.

Cry : Çığlık atmak. Ağlama. Haykırış. Ağlamak. Bağırmak (hayvan). Haykırmak. İlan etmek. Bağırmak. Feryat. Seslenmek.

Epiglottises : Epiglot. Epiglotis. Gırtlak kapağı.

Shout out : Bağırmak. Silahlı çatışma. Haykırmak. Avazı çıktığı kadar bağırmak. Bağırarak söylemek.

Seed : Tohum vermek. Bitkilerde döllenmeden sonra tohum taslaklarının gelişmesiyle meydana gelen yapı. Köken. Evlat. Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, nesil, jenerasyon. Çekirdeği çıkarmak. Tohum ya da çekirdeğini çıkarmak. Atmık. Horozcuk.

Shout : Haykırış. Banlamak. Haykırmak. Seslenmek. Bağırarak söylemek. Bağırmak. Bağırış. Bağırma. Çağırmak. Kışkırmak.

Scream : Çığlık koparmak. Çığlık. Uğuldamak. Haykırmak. Acı acı haykırmak. Avaz avaz bağırmak. Feryat etmek. Çığlık atmak. Bağırmak. Çığlığı basmak.

Uvulae synonyms : amphitropous ovule, campylotropous ovule, orthotropous ovule, reproductive structure, anatropous ovule, epiglottis, howl, squall, call, yell, wawl, uvulas, nucellus, waul, micropyle, wail, hollo, roar, yaup.