Küçük dil nedir, Küçük dil ne demek

Küçük dil; bir anatomi terimidir.

  • Damağın arkasında bulunan dile benzer küçük uzantı

Biyoloji'deki anlamı:

Yumuşak damağın gerisinde bulunan etli bir lop şeklinde aşağı doğru sarkan uzantı.

Gramer anlamı:

Yumuşak damağın arka ucunu oluşturan ve boğaza doğru sarkan küçük organ.

Zooloji alanındaki anlamı:

Yumuşak damağın gerisinde bulunan etli bir lop olup aşağı doğru sarkan çıkıntı.

İngilizce'de Küçük dil ne demek? Küçük dil ingilizcesi nedir?:

uvula, uvule

Küçük dil anlamı, tanımı:

Küçük dilini yutmak : Şaşırmak, donakalmak.

Küçük dil ünsüzü : Akciğerlerden gelen havanın art damakta küçük dilin çevresinden sızarak çıkmasıyla oluşan ünsüz: ğ.

Küçük : Yaşı daha az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Kısık, parlak olmayan (ses). Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Niceliği az olan. Değersiz, önemsiz. Niteliği aşağı olan, bayağı. Küçük abdest.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

 

Uzantı : Ana konumdaki bir bütünün, özün veya durumun, kendisinden ayrı görülen ancak aynı yapısal özellikleri içeren parçası. Bazı nesnelerin herhangi bir yerinde görülen uzamış bölüm.

Küçük dilden : Küçük dilin titreşimiyle meydana gelen (ses).

Diğer dillerde Küçük dil anlamı nedir?

İngilizce'de Küçük dil ne demek? : n. uvula, epiglottis

Almanca'da Küçük dil : n. Gaumenzäpfchen, Uvula, Zäpfchen, Zünglein