Epiglottis nedir, Epiglottis ne demek

Epiglottis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Dilcik, gırtlak kapağı.

Epiglottis anlamı, kısaca tanımı

Epiglottis tutukluğu : Daha çok yarış atlarında gürültülü solunum ve antrenmanlarda toleranssızlıkla belirgin epiglottisin dış kenarının ve apeksinin aryepiglottik kıvrım tarafından sarılması

Gırtlak kapağı : Besin yutulduğu zaman soluk borusunun açıklığı üzerine eğilerek onu kapatan telsi, kıkırdaksı, hareket edebilen esnek uzantı. Epiglottis. Dil tabanının biraz altında, gırtlağın üst kısmında bulunan, kıkırdaktan yapılmış hareketli kapakçık. Seslerin boğumlanması sırasında, ses yolunun açılıp kapanmasında, daralıp genişlemesinde ve türlü biçimlere girmesinde görev alan organ.

Gırtlak : Soluk borusunun üst bölümü, ümük, imik, hançere. Yiyip içme. Ses rengi, yapısı.

Dilcik : Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı. Böceklerin ağzında küçük dilin önünde bulunan bölüm. Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça.

Dilci : Dil bilimci. Dille ilgili araştırmalar yapan kimse.

Kapağ : Kapak.

Gırt : Sert veya kalın bir şey kesilirken çıkan ses.

Diğer dillerde Epiglottis anlamı nedir?

İngilizce'de Epiglottis ne demek ? : epiglottis