Uzmanlık nedir, Uzmanlık ne demek

  • Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas, kompetanlık

Bilimsel terim anlamı:

Gözlemcinin kişilik özellikleri ve deneyimle kazandığı, gözlem sürecinde başarısını belirleyen bilgi ve beceri düzeyi.

İngilizce'de Uzmanlık ne demek? Uzmanlık ingilizcesi nedir?:

competence

Fransızca'da Uzmanlık ne demek?:

spécialité

Uzmanlık anlamı, tanımı:

Uzmanlık belgesi : Tıpta belirli bir alanda eğitimden ve sınavlardan geçip başarılı bulunanlara verilen belge.

Başuzmanlık : Başuzman olma durumu. Başuzmanın yaptığı iş.

İletişim uzmanlığı : İletişim uzmanının yaptığı iş, iletişimcilik.

Uzman : Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan. Bilirkişi. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Görev : Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev. Resmî iş, vazife. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

 

Mütehassıslık : Uzmanlık.

İhtisas : Duygulanma. Duygu. Uzmanlık, uzmanlaşma.

Kompetan : Uzman.

Uzmanlık bankacılığı : Bir bankanın tarım, sanayi gibi belirli bir kesim ve/veya kredi türlerine göre belirli bir alanda etkinlikte bulunması.

Uzmanlık bankası : Etkinliklerini belirli bir kesim ve/veya alanda yoğunlaştırmış banka.

Uzmanlık fuarı : Yalnızca düzenlendiği alan ya da kesimde üretilen malların sergilenmesine izin verilen dar kapsamlı fuar.

Uzmanlık ile ilgili Cümleler

  • Çöller benim uzmanlık alanımdır.
  • Ali üniversitede Fransızcada uzmanlık eğitimi görmeye karar verdi.
  • Referanslar benim uzmanlık alanımdır.
  • Bu, onun uzmanlık alanı.
  • Uzmanlık alanın nedir?

Diğer dillerde Uzmanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Uzmanlık ne demek? : n. speciality, expertness, expertise

Fransızca'da Uzmanlık : spécialité [la]

Almanca'da Uzmanlık : n. Sachkenntnis, Sachkunde, Sachverstand

Rusça'da Uzmanlık : n. специальность (F), профиль (M), мастерство (N)