Expertness türkçesi Expertness nedir

Expertness ingilizcede ne demek, Expertness nerede nasıl kullanılır?

Inexpertness : Tecrübesizlik. Beceriksizlik. Deneyimsizlik. Hünersizlik.

Expert advice : Ekspertiz.

Expert at : -de uzman.

Expert classifier : Uzman sınıflandırıcı.

Expert evidence : Bilirkişi ekspertizi. Bilirkişi tanıklığı. Bilirkişi beyanı.

Expert opinion : Bilirkişi görüşü. Ekspertiz. Bilirkişilik görüşü. Bilirkişi raporu. Ehlivukuf mütalaası. Uzman görüşü.

Expert testimony : Bilirkişi tanıklığı.

Expert rifleman : Uzman tüfek nişancısı.

Expert report : Ehlihibre raporu. Bilirkişi tutanağı. Bilirkişi raporu. Uzman raporu.

Expert judge : Uzman yargıcı. Bir ölçek oluştururken nesnelliği sağlamak amacıyla sınarların konum ya da sayıllarının değerlendirilmesinde yargısına başvurulan uzman kişi.

İngilizce Expertness Türkçe anlamı, Expertness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Expertness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Art : Yaratıcılık. Ressamlık. Sanat yapıtı. Bilim dalı. Yöntem. Sanat eseri. Beceri. Büyü. Hüner.

Artifices : Oyun. Desise. Hüner. Yapıntı. Beceri. Sanat. Kurnazlık. Marifet. Hile.

Specializations : Özelleşme. Tek bir iş yapma (birçok alan veya iş yerine). İhtisas. Tek bir alanda çalışma (birçok alan veya iş yerine). Uzmanlaşma.

 

Diplomacies : Diplomasi. Diplomatik. İkna yeteneği. İlişkilerde ustalık. Başkalarıyla ilişkide ustalık. Başarı. Siyaset. Diplomatlık.

Skillfulness : Hünerlilik. Beceriklilik. Beceri (ayrıca skilfulness). Maharet. Hüner.

Adeptness : Beceriklilik. Yeterlik.

Diplomacy : İkna yeteneği. İnsanlarla ilişkide incelik. Diplomasi. Başarı. Diplomatik. Siyaset. Başkalarıyla ilişkide ustalık. Diplomatlık. İlişkilerde ustalık.

Speciality : Özgü şey. Hususiyet. Spesiyalite. Özel nitelik. Ayrıcalık. Özel ürün. Salt bir nesne ya da bir duruma özgü olma. İhtisas. Teferruat.

Proficiency : Yeterlik belgesi. Maharet. Meleke. Yeterlilik. Beceriklilik. Yeterlik. Aşinalık. Ehliyet.

Sophistication : Kapsamlılık. Yapmacıklık. Bilmişlik. Hayat hakkında çok şey bilme. Hile katma. Entellektüellik. İnce zevk. Kaşarlık. Çok yönlülük. Karmaşıklık.

Expertness synonyms : competence, know how, knowhow, specialty, province, dexterity, dexterousness, artisanship, craft, specialisations, craftsmanship, a twist of the wrist, deftness, specialisation, proficiencies, cunningness, professionalism, expertise, artfulness, artifice, specialization, surveyorship.

 

Expertness zıt anlamlı kelimeler, Expertness kelime anlamı

Unskillfulness : Tecrübesizlik. Maharetsizlik. Hünersizlik. Becerisizlik. Niteliksizlik. Acemilik. Beceriksizlik.

Expertness ingilizce tanımı, definition of Expertness

Expertness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, expertness in seamanship, or in reasoning. Readiness. Skill derived from practice.