Vapoured türkçesi Vapoured nedir

Vapoured ingilizcede ne demek, Vapoured nerede nasıl kullanılır?

Vapour barrier : Buhar engeli. Buhar kesici. Buhar bariyeri.

Vapour bath : Sauna. Buhar banyosu. Sauna terleme odası. Buhar odası.

Vapour blanket : Buğu örtüsü. Buhar örtüsü.

Vapour degreasing : Buğulu yağ giderme. Buharlı degresleme.

Vapour density : Buhar yoğunluğu.

Vapour deposition : Buğulu bırakım. Buharlı depozisyon.

Vapour plating : Buğulu kaplama. Buharlı kaplama.

Mercury vapour lamp : Cıva buharlı ocak. Işığının büyük bölümü cıva buharının ışımasıyla elde edilen boşalmalı ışıtaç. Cıva buharlı ışıtaç.

Mercury vapour rectifier : Cıva buharlı redresör.

Vapour trail : Uçak izi. Uçağın arkasında bıraktığı iz.

İngilizce Vapoured Türkçe anlamı, Vapoured eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Vapoured ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Smogs : Kirli hava. Koyu duman. Sis. Endüstri sisi. Kirli hava kütlesi. Dumanlı sis. Duman-sis. Sisle karışmış duman.

Fogginess : Sisli olma. Belirsizlik. Sislilik.

Vapor : Bkz.vapour. Kuruntu. Maddenin gaz hali. soğuk yüzeylerde oluşan yoğuşma. Sıcaklığını değiştirmeksizin, yalnızca basıncını artırarak sıvılaştırabilen bir uçunun durumu. uçuk, dönüşül sıcaklık altında bulunan bir tür uçundur. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Dönüşül sıcaklığın altındaki gaz evresine verilen genel ad.

 

Bragged : Yüksekten atmak. Övmek. Tafra satmak. Atıp tutmak. Avurt zavurt etmek. Palavra atmak. Cart curt ötmek.

Steaming : Buğulama yapmak. Kızgın. Sarhoş. Buğulama. Yaş ezme. Buhar üretme. Buhar verme. Buharlama otoklavı. Buharlama.

Fog : Sis basmak. Coğrafya, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sis kaplamak. Yeryüzüne oturan ve görüş uzaklığını az ya da çok daraltan bir tür bulut. bk. bulut, pus. Su uçuğunun soğuk bir yüzey üzerinde ya da havadaki toz ve üşerler üzerinde ince damlalar halinde yoğuşmasıyla oluşan bulut. bk. uçuk. Buğulanmak. Karartmak. Sislemek. Sis.

Vaporisation : Bir özdeğin, kimyasal yapısında değişiklik olmaksızın sıvı evrenden gaz evreye geçmesi.

Awkward : İdaresi güç. Uyumsuz. İyi yapılmamış. Kullanışsız. Dik başlı. Kullanımı zor. Zorluk çıkaran. Aksi. Biçimsiz. Sakar.

Mist : Pus. Su uçuğunun soğuk bir yüzey üzerinde ya da havadaki toz ve üşerler üzerinde ince damlalar halinde yoğuşmasıyla oluşan bulut. bk. uçuk. Sis basmak. Coğrafya, fizik alanlarında kullanılır. Buğulamak. Sis bastırmak. Sisle kaplamak. Nemli havanın yeterince soğumasıyla içindeki su uçuğunun yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşumu. bir uçun içindeki sıvı damlacıklarından oluşan asıltı.

Vapoured synonyms : vapourization, exhalations, evaporations, vaporize, steam, evaporates, flash, strained, evatransporation, volatilize, hazes, blow hard, vaporising, flashes, vaporization, haze, crowed, auras, volatilise, condensation, brag, exhales, be proud, fumes, water vapour, hazed, crow, vaporizes, evaporating, volatilisation, vapored, fume, suspension.

 

Vapoured zıt anlamlı kelimeler, Vapoured kelime anlamı

Graceful : Endamlı. Latif. Ağırbaşlı. Vakur. Zarif. Dal gibi. İncelikli. Hoş. İnce. Güzel.

Solid : Kesintisiz. Üç boyutluluk. Sıkı. Sıvı olmayan. Metanet. Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. Dolma. Yekpare ve içi dolu (madde). Dayanıklı. Aralıksız.

Liquid : Sıvı. Akışkan. Moleküllerin bir birlerine göre devinim yapabildikleri, ancak tektürel yapışma kuvvetleri etkisiyle değişmeyen oylumu bulunduğu kabın biçimiyle sınırlanmış, özgün nitelikleri olan evre. Hemen paraya çevrilebilir. Sıvı madde. Mayi. Berrak. Saydam. Akıcı. Fizik, kimya, madencilik alanlarında kullanılır.