Buharlaşmak nedir, Buharlaşmak ne demek

  • Buhar durumuna dönüşmek, buğulaşmak, tebahhur etmek
  • Yok olmak.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: buğulaşmak]

Buharlaşmak tanımı, anlamı:

Buhar : Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Dönüşmek : Bir biçimden, bir durumdan başka bir biçime veya duruma geçmek, tahavvül etmek.

Buğulaşmak : Buğu durumuna gelmek, buharlaşmak.

Tebahhur : Su, sıvı vb. kaynayıp buhar olma, buğulaşma, buharlaşma, uçma.

Yok olmak : Ortadan kalkmak, kaybolmak. varlığı sona ermek.

Yok : Yasak. Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz. "Hayır" anlamında kullanılan bir söz. Birinin söylediği sözlerden genel olarak kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz. Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir. Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı. Olmayan, bulunmayan şey.

Olmak : Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Geçmek, tamamlanmak. Bulunmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Yetişmek, olgunlaşmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Gerçekleşmek veya yapılmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Uymak, tam gelmek. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Yol açmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Sarhoş olmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Sürdürmek, yürütmek.

 

Diğer dillerde Buharlaşmak anlamı nedir?

İngilizce'de Buharlaşmak ne demek? : v. evaporate, vaporize, vapor, vapour [Brit.], volatilize

Fransızca'da Buharlaşmak : s'évaporer, se vaporiser

Almanca'da Buharlaşmak : v. ausdampfen, verdunsten, verflüchtigen: sich verflüchtigen, verkochen

Rusça'da Buharlaşmak : v. выпариваться, испаряться, выпариться, испариться