Yok nedir, Yok ne demek

Yok; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı.
 • Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz
 • Yasak.
 • Olmayan, bulunmayan şey.
 • Birinin söylediği sözlerden genel olarak kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz.
 • Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.
 • "Hayır" anlamında kullanılan bir söz.

"Yok" ile ilgili cümle

 • "Yok kâğıdı kalmamış, yok mürekkebi iyi değilmiş, hasılı bir alay bahaneler!""Yok ben seni adam ettim, yok haddini bil, yok üstümüze düşeni yapalım." - A. İlhan
 • "Sen yoktan anlamaz mısın?"
 • "Yok, doğrusu iyi adam, kim ne derse desin."
 • "Verdiler, ne âlâ; yok vermediler, döner gelirsin."
 • "İçki, sigara yok."
 • "Geldiler mi? -Yok, daha gelmediler."

Yerel Türkçe anlamı:

Yok, hayır

Yok (bk. yo, yog)

Leke, iz, kalıntı, bulaşık: Bu kapta pekmez yoku var.

Hukuki terim anlamı:

keenlemyekün.

Diğer sözlük anlamları:

Değil.

Yok kısaca anlamı, tanımı:

Yok ananın örekesi : Saçma bir söze karşı verilen karşılık.

Yok canım : "öyle şey olmaz, hayır, inanmayın" anlamında kullanılan bir söz. "sahi mi, öyle mi?" anlamında kullanılan bir söz.

Yok devenin başı : Çok abartılı bir söz karşısında kullanılan bir söz.

Yok etmek : Ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek. varlığına son vermek.

Yok oğlu yok : Aranıp da bulunmayan kimse veya şey için kullanılan bir söz.

Yok olmak : Varlığı sona ermek. ortadan kalkmak, kaybolmak.

Yok satmak : Bir mal, çok satıldığı için çabucak tükenmek.

Yok yok : "hayır hayır!" anlamında kullanılan bir söz. "ne istersen var" anlamında kullanılan bir söz.

Yoktan var etmek : Yaratmak, ortaya çıkarmak.

Yokum : Bazı iskambil oyunlarında oyuncunun oyuna girmeyeceğini belirten söz. "söz edilen yerde değilim" anlamında kullanılan bir söz.

Yok pahasına : Çok ucuz bir biçimde, ölü fiyatına.

Yok yere : Hiçbir gereği ve sebebi olmadan, boşu boşuna.

Yok yoksul : Zengin olmayan, fakir.

Yok yılı : Bir tarım ürününden az verim alınan yıl.

Vara yoğa : Her şeye.

Varı yoğu : Bir kimsenin sahip olduğu her şey.

Hiç yoktan : Hiçbir sebep veya zorunluluk yokken, sebepsiz olarak.

Şey : Nesne, madde. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz.

Yasak : Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet. Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram.

Bir : Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Bu sayı kadar olan.

Söz : Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.

Yok bahasına satış : Düşük ederle satma, alçak değerle elden çıkarma.

Yok devenin başı : çok abartılı bir söz karşısında kullanılan bir söz: İki saatte ağaç yetiştireceklermiş. -Yok, devenin başı!

Yok edici deprem : Ard arda olan depremlerin en yeğini.

Yok edim : (anilasyon) Çeşitli yapıdaki parçacıkların yok edici yayınımı sonucu], bir parçacık ile karşı parçacık arasında oluşan etkileşim.

Yok iş : Esassız, gereksiz iş.

Yok olma radyasyonu : Bir pozitif elektron ile bir serbest elektronun karşılaşmalarında birbirlerini yok ederek kütlelerini enerjiye dönüştürmeleri sonunda oluşan gama ışınlarına verilen ad. Anitilasyon radyasyonu.

Yok olma sabuklaması : Süregelen varlık ve toplum düzeninin yıkılıp yok olduğu kanısına saplanmak.

Yok yire : Nedensiz, boş yere: Yok yire göğnümü gırdı.

Yok yoğsul : Aşırı geçim darlığı çeken.

Yok yoksa : Dediğim, istediğim yapılmazsa: Gel, yok yoksa darılırım.

Yok ile ilgili Cümleler

 • Ali bugün yok mu?
 • Bu yıl bir tatil için zamanım yok.
 • Benim ona hiç itirazım yok.
 • Yok bunun başka bir izahı.
 • Yeterli arkadaşın yok, değil mi?
 • Hiç içme suyumuz yok.
 • Yok daha neler!
 • Tam zamanlı bir işin yok mu?
 • Onun bir eposta adresi yok mu?
 • Yok gerçekten Mary'e ne olacağı umrumda, çünkü bir zamanlar onu sevmiştim.

Diğer dillerde Yok anlamı nedir?

İngilizce'de Yok ne demek? : adj. absent, unavailable

adv. away

Fransızca'da Yok : il n'y a pas

Almanca'da Yok : PART. nein, nicht

Rusça'da Yok : PART. нет