Versing türkçesi Versing nedir

Versing ile ilgili cümleler

English: That's reversing the logical order of things.
Turkish: Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir.

Versing ingilizcede ne demek, Versing nerede nasıl kullanılır?

Conversing : Karşıt. Görüşmek. Zıt. Akis. Tersinmek. Söyleşmek. Sohbet etmek. Konuşmak. Evirtim. Karşıt anlamlı sözcük.

Reversing : Ters çeviren. Geri. Geri dönebilen. Denkleştirici ters işlem. Geri gitme. Ters çevirme. Geriye hareket yapma. Geri (dönebilen).

Reversing gear : İleri geri hareket donanımı. Ters çevirme düzeni. Tornistan düzeni. Geri vites. Geri vites mekanizması. Geri hareket düzeni.

Reversing light : Geri gidişlerde, aracın arkasındaki yolu aydınlatan ve öbür sürücüleri uyaran ışıtaç. Geri ışıtacı.

Reversing lights : Geri vites lambaları. Geri vites lambası.

Versicle : Kısa ayin dizesi (hıristiyanlık). Ayet. Parça. Dize. Kısa şiir dizesi. Bent.

Versified : Şiir haline koymak. Şiir ile ifade etmek. Nazım yapmak. Nazımlaştırmak. Şiir yazmak.

Versicoloured : Çok renkli. Yanardöner. Çeşitli renkte. Rengarenk.

Versicolored : Çok renkli. Rengarenk. Çeşitli renkte. Renkleri değişen. Değişen renkleri olan. Yanardöner. Yanardönerli.

Versicles : Parça. Kısa ayin dizesi (hıristiyanlık). Kısa şiir dizesi. Ayet. Bent. Dize.

 

İngilizce Versing Türkçe anlamı, Versing eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Versing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Versicles : Bent. Parça. Kısa şiir dizesi. Kısa ayin dizesi (hıristiyanlık).

Detachments : Ayırma. Önyargısız olma. Tarafsızlık.

Quadrature : Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her i bir dilimi; bir gezegenin uzanımının 90° olması durumu. Kareleme. Ekonomi, uzay alanlarında kullanılır. Tümlev. Dördün. Kare yapma. Çeyrekleme. Dördün (astronomi terimi). Kareleştirme.

Crotchet : Çeyrek nota. Tuhaf. Saçma düşünce. Acayip. Garip. Delilik. Garip düşünce. Deli. Tuhaf düşünce.

Continental : Avrupa kıtasındaki ülkelere özgü. Avrupalı. Avrupaya ait. Kontinental. Avrupai. Avrupa'ya ait. Karasal. Kıtasal. Avrupa ile ilgili.

Romance : Ballandırmak. Romans. Martaval. Abartarak anlatmak. Latince kökenli dilde yazılmış kitap. Latince kökenli diller. Abartmak. Uydurmak. Latin dil ailesinden diller. Roman.

Quadrants : Dörtgen bölümlü. Kadran. İletki. Çeyrek daire. Oktant (astronomi terimi). Dördün. Çemberin dörtte biri. Kuadrant. Çeyrek çember.

 

Quadrant : Dörtgen bölümlü. Dairenin dörtte biri. Çeyrek daire. Bilgisayar, uzay alanlarında kullanılır. Kadran. Irakgörürlerin bulunmasına değin kullanılan bir gökbilim aracı. çevresi üzerinde bölmeleri olan dörtte bir daire ve merkeze saptanmış, dönebilen bir çubuktan meydana gelmiştir. bu çubukla yıldızlara nişan alınarak, bölme üzerinde yükseklikleri ölçülür. büyükleri duvar üzerine yapılmıştır. Kuadrant. Dörttebirlik. Dördün. Çeyrek düzlem.

Composes : Oluşturmak. Düzenlemek. Yatıştırmak. (aralarındaki anlaşmazlıkları) gidermek. Eser yaratmak. Bileştirmek. Yazmak (müzik veya şiir). Toparlamak. Bestelemek.

Versing synonyms : verse, compose, poems, numbers, rime, tetrastich, crotchets, continentals, verses, quatrain, sonneting, nazim, compose poetry, regulator, rhyme, poetizing, versicle, landmass, battalions, landmasses, variable, canto, romances, corps, quarter note, cantos, battalion, poetical, versified, stanzas, ballad, poem, continents.

Versing zıt anlamlı kelimeler, Versing kelime anlamı

Unvaried : Aynı kalmış. Değişmemiş.

Antitype : Olacağı önceden ima edilen olay. Olacağı önceden işaret edilen olay.