View annotations türkçesi View annotations nedir

  • Ek açıklamaları göster.

View annotations ingilizcede ne demek, View annotations nerede nasıl kullanılır?

View : Kanı. Tetkik etmek. Bakış. İncelemek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Görüş. Üzerinde düşünmek. Düşünce. Değerlendirmek. Bireyin belli bir konudaki bakış açısı ve anlayış biçimi.

Annotations : Kısaltmalar. Dipnot. Not. Şerhler. Ek açıklamalar. İzah edici notlar. Çıkma.

View access form : Access formunu görüntüle.

View access report : Access raporunu görüntüle.

View all : Hepsini görüntüle. Tümünü göster.

View angle : Görüntüleme açısı.