Vurdumduymaz nedir, Vurdumduymaz ne demek

Vurdumduymaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü

"Vurdumduymaz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar." - H. R. Gürpınar

Vurdumduymaz anlamı, kısaca tanımı:

Vurdumduymaz kör ayvaz : Duygusuz.

Vurdumduymazlık : Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık.

Vurdumduymazlıktan gelmek : Aldırış etmemek, umursamamak, önem vermemek.

Anlama : Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme. Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf.

Umursamaz : Umursamayan, aldırış etmeyen.

Aldırmaz : Bir şeye önem vermeyen. İlgisiz.

Aldırışsız : Aldırmaz, umursamayan.

Duygusuz : Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz. Katı yürekli, umursamaz, hissiz.

Duvar : Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma. Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılmış olan engel. Engel. Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılmış olan veya örülen dikey düzlem. Sonuç alınamayan yer.

Yüzlü : Yüzü herhangi bir nitelikte olan. Şımartılmış, yüz bulmuş (kimse).

 

Vurdumduymaz ile ilgili Cümleler

  • Ali vurdumduymaz.
  • Vurdumduymazlığına hayranım.
  • Neden vurdumduymaz ve kaygısız olmamı istiyorsun?
  • Ne kadar vurdumduymazım, ne kadar düşüncesizim, değil mi?

Diğer dillerde Vurdumduymaz anlamı nedir?

İngilizce'de Vurdumduymaz ne demek? : adj. impassive, impervious, insusceptible, pachydermatous, stolid, thickskinned

Fransızca'da Vurdumduymaz : insensible

Almanca'da Vurdumduymaz : gleichgültig, dumm, beschränkt

Rusça'da Vurdumduymaz : n. животное (N)

adj. непонятливый, несообразительный, бездушный