Yön nedir, Yön ne demek

 • Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
 • Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe.
 • Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet.
 • Tutulacak, izlenecek yol.

"Yön" ile ilgili cümleler

 • "Binanın batı yönü."
 • "Bolu yönüne."
 • "Bu yönde yapılacak araştırmalardan tiyatro tarihimiz için daha başka ipuçlarının çıkması da kuvvetle muhtemeldir." - F. İz

Yerel Türkçe anlamı:

Yüz, yan, alnaç.

Taraf

İyi.

Neden.

Yüz, alnaç.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Dansçının gövdesinin yönü.

Diğer sözlük anlamları:

Cihet, taraf, vecih, suret.

Yön isminin anlamı, Yön ne demek:

Erkek ismi olarak; Yüz, cephe, taraf. Neden, sebep. İyi.

İngilizce'de Yön ne demek? Yön ingilizcesi nedir?:

direction, direction of the dancer's body

Osmanlıca Yön ne demek? Yön Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cihet

Yön tanımı, anlamı:

Yön vermek : Yeni bir biçim, yeni bir düzen vermek.

Yön belirteci : Pusula.

Yönbul : Her türlü arazide harita ve pusula yardımıyla katılımcıların denetim noktalarını bulmaya çalıştıkları bir doğa sporu, oryantiring.

Yön eki : Yön gösterme eki.

Yöneylem : Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışı.

Yön gösterme eki : Yön bildiren, yer ve zaman adları yapan ek, yön eki: son-ra, taş-ra, dış-arı, iç-eri vb.

 

Yön zarfı : Yön bildiren zarf.

Ana yön : Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri.

Ara yön : Dört ana yönden ikisi arasında olan yönlerden her biri, asyön.

Asyön : Ara yön.

Tek yön : Karşıdan trafik akışının olmadığı yol. Araçlara gitmeleri için sadece bir istikamette izin verilen yol.

Bu yönden : Bundan dolayı.

O yönden : Ondan dolayı.

Şu yönden : Şundan dolayı.

Yol : Kez, defa. Kumaşta bulunan çizgi. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer. Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik. Gaye, uğur, maksat. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer. Hile, tuzak. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi. Gidiş çabukluğu, hız. Yolculuk.

Yön adları : Yön gösteren adlar: kuzey, güney, doğu, batı, gün doğusu, gün batısı, gün ortası vb.

Yön atlası : Yönlendirilebilir manifold tanımında geçen atlas.

Yön değişimi : Belirli bir uyaranın ayaklandırdığı tepkinin açığa vurulması tehlikeli olduğunda, tepkiyi uyarandan başkasına yöneltme ya da o tepkinin yerine başka bir tepki gösterme.

Yön değiştirme : Dansçının yönünü değiştirmesi.

Yön değiştirmiş saldırma : Saldırganlığı, ayaklandıran kişi ya da varlığın yerine geçebilecek birisine yöneltme.

 

Yön dutmak : Yüzünü bir yöne çevirmek, teveccüh etmek, yüz tutmak.

Yön görmek : Uygun görmek.

Yön gösterme durumu : Adın, fiilin gösterdiği oluş veya kılışın kendi yönünde yapıldığını göstermek için girdiği durum: ET. san+garu «sana doğru», yok+garu «yukarı doğru», taş+ra «dışarıya», taş+ra «dışarıya», ileri, beri, dışarı, geri vb. bk. yön gösterme eki

Yön ışıtacı : Taşıtın ön ve arkasında,her iki yanda yer alan ve yanıp sönerek aracın döneceği yönü imleyen ışıtaç.

Yön kesmek : Söz kesmek, karar vermek.

Yön ile ilgili Cümleler

 • Rüzgar yön değiştirebilir.
 • Gidiş, geliş mi yoksa tek yön mü?
 • Bir yön diğerinden daha iyi değildir.
 • Gidiş dönüş mü? Sadece tek yön.
 • Yön duyumuz her zaman güvenilir değil gibi görünüyor.
 • Tom'un gerçekten iyi bir yön bulma yeteneği var.

Diğer dillerde Yön anlamı nedir?

İngilizce'de Yön ne demek? : [yon] adj. that, there, farther off (Archaic)

adj. directional

n. aspect, channel, complexion, course, direction, facet, sense, trend, way, bearings

Fransızca'da Yön : sens [le], direction [la], aspect [le], côté [le], face [la], orientation [la]

Almanca'da Yön : n. Himmelsrichtung, Kurs, Richtung, Seite

Rusça'da Yön : n. сторона (F), направление (N), курс (M), тенденция (F), директория (F)